ĐIỆN BIÊN:

Cán bộ kiêm nhiệm các chức danh ở khu dân cư - Thuận lợi và những khó khăn, bất cập

Thứ Bảy, 07/09/2019, 15:19 [GMT+7]

Điện Biên TV - Tuần Giáo là huyện đầu tiên ở tỉnh Điện Biên hoàn thành việc thực hiện mô hình bố trí cán bộ kiêm nhiệm các chức danh ở khu dân cư, bước đầu thể hiện rõ rệt sự thuận lợi hơn, nhịp nhàng hơn trong việc chuyển tải các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, của huyện tới nhân dân.  Bên cạnh những thuận lợi, việc triển khai đề án cũng bộc lộ không ít khó khăn cần tháo gỡ để các địa phương trong tỉnh sớm triển khai áp dụng.

Kỳ II: Những khó khăn vướng mắc khi kiêm nhiệm các chức danh

Anh Tòng văn Hoài, Bí thư chi bộ; trưởng bản kiêm Chi hội trưởng chi hội phụ nữ bản Xôm xã Quài Tở huyện Tuần Giáo cho biết: Dù đã rất nỗ lực làm việc bằng trách nhiệm của người đảng viên, với nhận thức rằng những phần việc gì chưa phù hợp sẽ được điều chỉnh, nhưng từ khi thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm các chức danh, bản thân anh cũng chỉ thực hiện hiệu quả chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng bản.

1
Việc kiêm nhiêm các chức danh ở khu dân cư phát sinh những khó khăn bất cập cần được giải quyết thỏa đáng

Đối với chức danh Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ, mặc dù đã rất cố gắng trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ trong bản thực hiện các phong trào, hoạt động Hội. Nhưng để thực hiện tốt thì quả thật là không dễ dàng vì do có sự khác nhau về giới tính nên khi tuyên truyền, vận động chỉ chung chung. Việc đề cập  đến các biện pháp dân số - kế hoạch hóa gia đình, sử dụng các biện pháp phòng tránh thai…là những việc được xem là “tế nhị”; chị em đều ngại ngùng, xấu hổ nên khi tuyên truyền, vận động chị em đa phần lảng tránh.

Anh Tòng văn Hoài, Bản Xôm - Xã Quài Tở huyện Tuần giáo cho biết: Khó khăn thứ nhất là về khả năng tiêp cận, ví dụ như tôi kiêm nhiệm thêm công tác bên chi hội phụ nữ thì khả năng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như hiểu biết về chị em phụ nữ cũng chưa được triệt để lắm. Cái khó khăn thứ 2 là về năng lực chuyên môn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Cái khó khăn thứ ba nữa là khó khăn về mặt thời gian, thời gian dành cho hoạt động này sẽ nhiều hơn và phải nghiên cứu về nhiều lĩnh vực.

Cho đến thời điểm này, tại 100% số thôn, bản trên địa bàn huyện Tuần giáo đều đã hoàn thành việc bố trí cán bộ kiêm nhiệm các chức danh ở khu dân cư. Tại mỗi thôn, bản hiện chỉ còn 3 chức danh được hưởng phụ cấp  gồm: Bí thư chi bộ; Trưởng bản và Trưởng ban công tác mặt trận. Các chức danh khác như: Hội nông dân; Phụ nữ; Đoàn thanh niên …vv đều phải kiêm nhiệm, bởi vậy nên thời gian qua, hoạt động của các tổ chức đoàn thể, hội tại các thôn, bản trên địa bàn huyện có phần trầm lắng.

Qua tìm hiểu được biết: Việc sắp xếp, bố trí cán bộ kiêm nhiệm các chức danh ở khu dân cư trên địa bàn được Huyện ủy chỉ đạo thực hiện công khai, dân chủ ở từng khu dân cư, những người được bầu giữ các chức danh bí thư chi bộ, trưởng bản, trưởng ban công tác mặt trận đều được người dân tại thôn, bản tín nhiệm bầu lên.

Những cán bộ này được giao kiêm nhiệm, phụ trách hoạt động các hội, đoàn thể chứ thực tế các chức danh bầu tại thôn, bản đối với các tổ chức hội, đoàn thể tại khu dân cư vẫn còn (huyện không ban hành văn bản nào chỉ đạo việc cho thôi giữ các chức danh), nhưng chỉ khác trước khi thực hiện sắp xếp, bố trí là không được hưởng phụ cấp nữa.

Như vậy là trong quá trình tuyên truyền, giải thích cho cán bộ, hội viên, nhân dân tại cơ sở, khu dân cư, cán bộ xã, tổ chức hội đoàn thể hiểu không rõ dẫn đến giải thích không rõ ràng vì vậy cách hiểu chưa thống nhất hoặc có một bộ phận cán bộ các hội, đoàn thể này do việc sắp xếp, bố trí lại ảnh hưởng đến quyền lợi, phụ cấp mà cố tình không hiểu hoặc đã hiểu nhưng không muốn làm hay tham gia hoạt động không tích cực như trước khi bị cắt phụ cấp.

1
100% số thôn, bản trên địa bàn huyện Tuần giáo đều đã hoàn thành việc bố trí cán bộ kiêm nhiệm các chức danh ở khu dân cư

Ông Trần Bình Trọng, Trưởng Ban tổ chức huyện ủy Tuần giáo cho biết: Đối với Ban tổ chức về tinh thần trách nhiệm thì sẽ tiếp tục cùng với các cơ quan, ban ngành tuyên truyền, triển khai thật kỹ lưỡng, sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đặc biệt là đối với những chỗ khó khăn, nơi mà nhân dân rồi cán bộ đảng viên chưa làm tốt công tác tuyên truyền thì sẽ tập trung xuống đó để tuyên truyền, vận động, triển khai các văn bản để cho cơ sở hiểu đầy đủ hơn rồi có sự thống nhất cao hơn và đồng thuận với việc triển khai các chính sách của Đảng và Nhà nước.

Vẫn biết còn nhiều vướng mắc, bất cập khi là huyện đầu tiên của tỉnh hoàn thành thực hiện mô hình cán bộ kiêm nhiệm các chức danh ở khu dân cư nhưng đó cũng sẽ là bài học kinh nghiệm cho các địa phương khác của tỉnh thực hiện trong thời gian tới để quá trình thực hiện suôn sẻ, thuận lợi hơn.

Có như vậy bộ máy hoạt động tại thôn bản thực sự tinh gọn và khẳng định được vai trò của đội ngũ cán bộ thôn bản trong việc chuyển tải chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; cùng cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


                                                                   

 

Phạm Hải - Văn Hùng/DIENBIENTV.VN

.