Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019 diễn ra từ 25-27/9

Thứ Tư, 04/09/2019, 14:49 [GMT+7]
Điện Biên TV - Tại tỉnh Điện Biên, trong 3 ngày từ ngày 25-27/9 sẽ diễn ra Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019.
 
N
Ban Tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019 họp bàn tham gia ý kiến vào dự thảo Quy chế Hội thi.

Theo đó, đối tượng dự thi Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019 là các báo cáo viên đã tham gia và đạt thành tích cao tại Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp huyện và tương đương năm 2019; được Ban thường vụ các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy ra quyết định cử tham gia Hội thi cấp tỉnh.

Tại Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019, thí sinh dự thi có thể chọn một trong những nội dung: Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tử tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là chuyên đề năm 2019 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”. Truyền đạt nghị quyết, thông tin thời sự, báo cáo chuyên đề trong các lĩnh vực, khuyến khích báo cáo viên dự thi lựa chọn chuyên đề báo cáo gắn với nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị công tác.

Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019 là dịp để các cấp ủy Đảng nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng công tác tuyên của các báo cáo viên, đồng thời để đánh giá thực chất đội ngũ báo cáo viên hiện nay. Từ đó đề ra những giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới./.

 
 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.