ĐIỆN BIÊN:

Cán bộ kiêm nhiệm các chức danh ở khu dân cư - Thuận lợi và những khó khăn, bất cập

Thứ Tư, 04/09/2019, 14:44 [GMT+7]

Điện Biên TV - Mô hình bố trí cán bộ kiêm nhiệm các chức danh ở khu dân cư trên địa bàn huyện Tuần Giáo không chỉ đơn thuần là giảm cơ học số lượng cán bộ không chuyên trách ở thôn, bản mà quan trọng hơn cả là giảm được việc “hành chính hóa” ở thôn, bản; thuận lợi hơn, nhịp nhàng hơn trong việc chuyển tải các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, của huyện tới nhân dân.

Kỳ 1: Thuận lợi khi triển khai các chủ trương của Đảng đến với người dân

Anh Tòng Văn Hoài, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng bản và Chi hội trưởng phụ nữ bản Xôm xã Quài Tở cho biết: Anh được chi bộ và người dân trong bản tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư chi bộ kiêm 2 chức danh Trưởng bản và Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ bản từ tháng 4/2019.

1
Anh Tòng Văn Hoài (Người ngồi giữa), Bí thư chi bộ kiêm Trưởng bản và Chi hội trưởng phụ nữ bản Xôm xã Quài Tở huyện Tuần Giáo

Do đã có thời gian tham gia hoạt động trong các cơ quan Nhà nước, nên với anh Hoài, việc kiêm nhiệm thêm các chức danh đã góp phần thuận lợi hơn trong việc tuyên truyền, vận động hội viên cũng như nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; triển khai thực hiện các chính sách của tỉnh, của huyện.

Từ khi thực hiện kiêm nhiệm các chức danh này việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện ở bản thuận lợi hơn trước rất nhiều. Bất cứ công việc gì của bản cũng đều được triển khai nhanh hơn, thậm chí có việc hôm trước họp bàn, hôm sau đã có thể bắt tay thực hiện được ngay.

Đơn cử như khi tiếp nhận chủ trương triển khai thực hiện làm đường giao thông nông thôn theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, chi bộ họp mở rộng tới các tổ chức hội, đoàn thể trong bản thống nhất xong thì tổ chức họp xin ý kiến của nhân dân. Việc này không chỉ cắt giảm tối đa thời gian họp bàn mà thống nhất từ ý chí đến hành động rất nhanh.

Anh Tòng Văn Hoài, Bản Xôm xã Quài Tở huyện Tuần Giáo cho biết: Thuận lợi thứ nhất là về việc tiếp thu và triển khai các chỉ thị, nghị quyết tới toàn thể bà con nhân dân kịp thời, từ chi bộ đến bà con nhân dân sẽ giảm xuống về mặt thời gian. Thứ 2 việc Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn này sẽ giúp cho bà con nhân dân hiểu biết sâu hơn nữa về chỉ thị, nghị quyết của trung ương... 

Tuần Giáo hiện có 237 thôn, bản thuộc 19 xã, thị trấn. Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bố trí cán bộ kiêm nhiệm các chức danh ở khu dân cư. Thời gian qua việc triển khai chủ trương trên đã được Huyện ủy Tuần Giáo chỉ đạo thực hiện công khai, dân chủ ở từng khu dân cư, những người được bầu giữ các chức danh Bí thư chi bộ, trưởng bản, trưởng ban công tác mặt trận hay kiêm nhiệm các chức danh khác đều được người dân tại thôn, bản tín nhiệm bầu.

Thực tế thời gian qua cho thấy:  Người làm tốt kiêm nhiệm là người phải có năng lực, đồng thời đã trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, có phương pháp làm việc khoa học và tâm huyết với nhiệm vụ được giao.

1
Việc Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn này sẽ giúp việc chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện ở bản thuận lợi hơn trước rất nhiều.

Ông Lò Văn Tâm, Bí thư Đảng ủy xã Quài Cang huyện Tuần Giáo cho biết: Quá trình triển khai về thuận lợi là việc chủ trương chính sách vận động nhân dân sẽ dễ triển khai hơn. Bí thư chi bộ sau khi tiếp thu ở trụ sở xã sẽ không phải qua chính quyền nữa, tức là anh đã họp chi bộ rồi thì sẽ triển khai chỉ thị nghị quyết luôn, như thế sẽ đỡ các bước.

Thứ hai là sẽ giảm được ngân sách chi trả cho cán bộ thôn bản này, nếu nhiều cán bộ quá thì hoạt động sẽ cồng kềnh mà chất lượng hiệu quả sẽ không được cao. Mỗi anh sẽ làm 1 tý, phụ cấp thì ít sẽ làm không hết trách nhiệm, nhiều khi sẽ đùn đẩy cho anh bí thư chi bộ nhiều.

Kinh nghiệm từ việc triển khai việc sắp xếp lại các chức danh tại các thôn, bản trên địa bàn huyện Tuần Giáo thời gian qua cho thấy: Muốn nhân rộng và phát huy hiệu quả của các chức danh kiêm nhiệm cần phải có sự quan tâm của các cấp ủy đảng, xây dựng chiến lược về công tác cán bộ một cách bài bản.

Quan tâm quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ để bố trí vào các chức danh kiêm nhiệm; khuyến khích những nhân tố mới có nhiệt huyết, triển vọng, khao khát cống hiến; Cấp ủy các cấp chủ động phương án kết nạp vào đảng những quần chúng có năng lực, uy tín với dân và có khả năng làm trưởng thôn, bản để thực hiện chủ trương Trưởng thôn phải là đảng viên./.

                                                                

 

Phạm Hải - Văn Hùng/DIENBIENTV.VN

.