Kỳ họp thứ 11 (bất thường), HĐND tỉnh khóa XIV

Biểu quyết thông qua 10 Nghị quyết

Thứ Hai, 26/08/2019, 14:42 [GMT+7]

Điện Biên TV - Sau 1 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Kỳ họp thứ 11 (bất thường), HĐND tỉnh khóa XIV đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Kỳ họp đã thảo luận, biểu quyết thông qua 10 Nghị quyết quan trọng.

S
Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham gia ý kiến vào các dự thảo Nghi quyết

10 Nghị quyết quan trọng

Các Nghị quyết gồm: Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Điện Biên; Quy định cụ thể về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố; Mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; Mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, bản, tổ dân phố;

Thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Việc sáp nhập, đổi tên các bản, tổ dân phố thuộc Thành phố Điện Biên Phủ, huyện Mường Ảng và Thị xã Mường Lay;

s
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết

Điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án: Đường Na Sang (Km 146+200/QL12) - trung tâm xã Huổi Mí - Nậm Mức (Km452+300/QL6) - Thị trấn Tủa Chùa - Huổi Lóng, tỉnh Điện Biên (Phân đoạn thị trấn Tủa Chùa - Nậm Mức - Huổi Mí); Về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng điểm tái định cư số I dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên.

Về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng điểm tái định cư số III dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên; Về chủ trương đầu tư dự án Thủy điện Nậm Pố, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ; Chấp thuận bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Để Nghị quyết đi vào cuộc sống

Phát biểu kết luận kỳ họp, đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Những Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này có ý nghĩa hết sức quan trọng, đã kịp thời cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước vào điều kiện thực tiễn của tỉnh và phù hợp với tình hình thực tế địa phương, qua đó giúp cho UBND tỉnh có cơ sở điều hành thực hiện nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong quản lý, điều hành thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh những tháng cuối năm 2019 và thời gian tiếp theo.

S
Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận kỳ họp

Đồng chí đề nghị, để triển khai kịp thời và thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết HĐND tỉnh vừa được thông qua, ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh triển khai ngay việc thực hiện các Nghị quyết, các ngành, các cấp chủ động nghiên cứu và chấp hành thực hiện theo phạm vi thẩm quyền.

Đề nghị các Ban của HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, tiếp thu ý kiến đóng góp của cử tri và nhân dân đối với việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh; Các vị đại biểu HĐND tỉnh tích cực phối hợp với các cấp, các ngành để tuyên truyền, vận động nhân dân nắm rõ, đồng thuận và tích cực thực hiện tốt các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua./.

 

 

Diệp Xuân/DIENBIENTV.VN

.