Hiệp thương 73/76 đồng chí vào Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên khóa 12, nhiệm kỳ (2019 - 2024)

Chủ Nhật, 30/06/2019, 18:11 [GMT+7]
Điện Biên TV - Tại ngày làm việc thứ nhất Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ 12, nhiệm kỳ (2019 - 2024) diễn ra chiều 30/6, đã Hiệp thương 73/76 đồng chí vào Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên khóa 12.
s
Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ 12, nhiệm kỳ (2019 - 2024).

Trong ngày làm việc đầu tiên, Đại hội đã tiến hành hiệp thương cử 73/76 đồng chí vào Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên khóa 12, nhiệm kỳ (2019 - 2024); trong đó có 50% đại biểu tái cử. Sau đại hội sẽ tiếp tục tổ chức kiện toàn 3 đồng chí tham gia ủy ban MTTQ khóa 12, trong đó có 1 chức danh Phó chủ tịch UBMTTQ tỉnh nhiệm kỳ mới.

 
Tiếp đó, Đại hội đã tiến hành hiệp thương cử 6 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết, dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ (2019 – 2024). 
 
Ngày mai 1/7, Đại hội đại biểu UBMTTQ tỉnh Điện Biên lần thứ 12, nhiệm kỳ (2019 – 2024) chính thức khai mạc.Thông tin ngày làm việc thứ 2 sẽ được Đài PT - TH tỉnh Điện Biên, Trang thông tin điện tử dienbientv.vn tiếp tục cập nhật./.
 
 
 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.