Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Điện Biên

Chủ Nhật, 30/06/2019, 17:53 [GMT+7]

Điện Biên TV - Chiều 30/6, Đoàn kiểm tra số 1156 của Ban Bí thư Trung ương do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.

Làm việc với đoàn về phía tỉnh có các đồng chí: Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

c
Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

 

Tại buổi làm việc, đại diện đoàn công tác đã thông báo Quyết định thành lập đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng, kế hoạch kiểm tra và thống nhất lịch làm việc với một số tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đoàn sẽ kiểm tra, làm việc tại 4 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ tỉnh Điện Biên là: Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường, Thành ủy Điện Biên Phủ, Huyện ủy Điện Biên.

Nội dung kiểm tra sẽ tập trung vào kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ngày 30/10/2016 về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ" gắn với việc triển khai, tổ chức thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp"; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về "Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên"; Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Qua nghe báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên, đồng chí Trần Thanh Mẫn thấy rằng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đã thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định. Báo cáo khái quát được công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và việc thực hiện được các quy định về nêu gương.

"Để tiếp tục nghiên cứu làm rõ hơn về ưu điểm, hạn chế tồn tại trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nội dung theo quy định, từ ngày hôm nay (30/6) đến ngày 3/7, đoàn kiểm tra sẽ đi làm việc, nghiên cứu, xác minh, tìm hiểu thêm ở 4 tổ chức đảng trực thuộc: Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường, Thành ủy Điện Biên Phủ, Huyện ủy Điện Biên" theo lịch đã thống nhất." - Đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Đồng chí mong rằng, các Đảng bộ mà đoàn công tác kiểm tra sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn làm việc nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Ban Bí thư Trung ương giao cho./.

 

 

Diệp Xuân/DIENBIENTV.VN

.