UBND tỉnh Điện Biên

Kết thúc phiên thường kỳ tháng 8/2018

Thứ Sáu, 03/08/2018, 07:58 [GMT+7]
Điện Biên TV - Ngày 2/8, dưới sự chủ trì của Đồng chí Mùa A Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. UBND tỉnh Điện Biên đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8/2018.
 
s
Đồng chí Mùa A Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 8/2018.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Giàng Thị Hoa - Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thành Đô - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lò Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành.

Tại cuộc họp, các đại biểu tham gia ý kiến vào một số nội dung quan trọng như: Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2019, tỉnh Điện Biên; Dự toán thu, chi ngân sách địa phương 2019 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2019 - 2021.

Báo cáo Đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 tỉnh Điện Biên: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2016-2018 (theo phương pháp so sánh) ước tăng 8,30%/năm, tăng cao so nhịp độ bình quân mục tiêu kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 (6,90%); Quy mô dân số đến năm 2018 ước khoảng 57,66 vạn người, chất lượng dân số ngày càng được nâng lên. Tỷ lệ tăng dân số năm 2018 là 1,71%, chưa đạt so với mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2016-2020 đề ra (mục tiêu đến năm 2020 là 1,63%); Đến năm 2018, ước tỷ lệ che phủ rừng đạt 39,3%, tăng 0,9% so với năm 2015 (mục tiêu là 42,67%); tất cả các đô thị và bệnh viện tuyến tỉnh đã được thu gom và xử lý rác thải; 79,92%  dân cư nông thôn được cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh (mục tiêu đề ra 75,39%); 99% dân cư đô thị được cấp nước sạch sinh hoạt (mục tiêu đề ra 99,0%).

s
Các đại biểu tham gia họp phiên thường kỳ.

Nhìn chung, kinh tế - xã hội chuyển biến tích cực, nhịp độ tăng trưởng bình quân hằng năm vượt mục tiêu kế hoạch. Các ngành sản xuất chủ yếu có mức tăng trưởng khá. Văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục có chuyển biến tích cực. Công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới được tích cực thực hiện và đạt được kết quả đáng khích lệ; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội tiếp tục được đầu tư  cải thiển, phục vụ tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế, dân sinh, bảo vệ môi trường và đảm bảo quốc phòng, an ninh. 

Quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại được tăng cường; chủ quyền biên giới quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Đến năm hết năm 2018, các mục tiêu chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm cơ bản đảm bảo mục tiêu tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020. 

 

s
Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Điện Biên tham gia ý kiến vào báo cáo

Về dự ước mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, đa phần các đại biểu đồng tình với dự thảo dự ước. Tuy nhiên, để dự ước sát với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội một số đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo (Sở Kế hoạch và Đầu tư) xem xét, cập nhật lại số liệu của một số chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất công nghiệp; kim ngạch xuất nhật khẩu; chỉ tiêu về số hộ dân sử dụng điện nông thôn... Vì kết quả thực hiện kế hoạch của các chỉ tiêu nêu trên cao hơn dự ước đánh giá.

Bao cáo tình hình Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2019 của tỉnh Điện Biên đại diện Sở kế hoạch và đầu tư cho biết: Kế hoạch vốn đầu tư công đã giao được 3 năm đạt mức trung bình so Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 (chiếm 62% kế hoạch trung hạn). Tuy nhiên, mức vốn đã giao trong 3 năm không đồng đều, đặc biệt nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia đạt thấp, mới giao 1.097,7 tỷ đồng (chiếm 48% KH đầu tư công trung hạn); trong khi nguồn trái phiếu Chính phủ đã giao 3 năm chiếm 91% kế hoạch đầu tư công trung hạn, dẫn đến khó khăn cho công tác điều hành, quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư công; Công tác xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và Kế hoạch năm 2016, 2017, 2018 được thực hiện theo Luật Đầu tư công, trên cơ sở tổng nguồn vốn 5 năm và hàng năm được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo.

Các dự án được phân bổ theo nguyên tắc, tiêu chí quy định của Luật Đầu tư công và Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg, cơ bản bảo đảm phù hợp với các mục tiêu, định hướng, trong các chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 của tỉnh; Công tác bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và Kế hoạch năm 2016, 2017, 2018 cho các chương trình, dự án, trên nguyên tắc lựa chọn danh mục dự án và dự kiến mức vốn bố trí cho từng dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, số vốn thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, văn bản hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2018 của Bộ kế hoạch và Đầu tư.

Công tác bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm cho các chương trình, dự án, đảm bảo các nguyên tắc lựa chọn danh mục dự án và dự kiến mức vốn bố trí cho từng dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm và năm 2016, 2017, 2018 đã cơ bản xử lý được nợ đọng xây dựng cơ bản giai đoạn 2011-2015 chuyển sang, khắc phục được tình trạng đầu tư dàn trải, manh mún trước đây.

Công tác Xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm 2016-2020 sẽ đảm bảo các chương trình, dự án khi được phê duyệt sẽ được bố trí đủ vốn để hoàn thành theo đúng quyết định phê duyệt, khắc phục tình trạng không cân đối được nguồn vốn, bị động, đầu tư cắt khúc ra từng năm như giai đoạn trước.

Dự kiến nhu cầu và khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư kế hoạch năm 2019 với tổng nhu cầu kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh là khoảng 2.124 tỷ 541 triệu đồng. Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương (bao gồm cả nguồn XDCBTT, Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất, Xổ số kiến thiết): Tổng nhu cầu là 663 tỷ 700 triệu đồng. Các chương trình mục tiêu quốc gia tổng nhu cầu là 663.986 triệu đồng...

Tham gia ý kiến vào báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn đa số đại biểu đồng tình với báo cáo. Song đối với kế hoạch đầu tư công 2019, một số đại biểu cho rằng: Một số công trình, việc cấp bách, tỉnh cần quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn vốn để thực hiện; ưu tiên về bố trí kinh phí thực hiện xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện Nậm Pồ.

Qua nghe ý kiến của nhiều đại biểu tại phiên họp, đồng chí Mùa A Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết đối với về kế hoạch đầu tư công năm 2019, Điện Biên sẽ cố gắng bố trí đủ nguồn vốn đối với các dự án đang triển khai và dự án khởi công mới, trọng tâm ưu tiên cho các dự án có vốn đối ứng ODA, một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh./.

 
 
 
 
 
Tử Long
.