Hội đồng Nhân dân tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp giải trình

Thứ Hai, 18/06/2018, 14:29 [GMT+7]
Điện Biên TV - Ngày 18/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Lò Văn Muôn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Giàng Thị Hoa - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp giải trình trực tuyến với nội dung: Trách nhiệm quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ năm 2015 đến 2018; Trách nhiệm quản lý và kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, gom, xử lý rác thải, nước thải trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo quy định của pháp luật.
 
 
s
Quang cảnh Phiên giải trình 

Dự phiên họp giải trình có đồng chí Lê Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban Hội đồng Nhân dân; đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở ban, ngành tỉnh; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố tại 11 điểm cầu.

Tại phiên giải trình lần này Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Điện Biên sẽ tập trung giải trình 2 nội dung Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp giải trình trực tuyến với nội dung: Trách nhiệm quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ năm 2015 đến 2018; Trách nhiệm quản lý và kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, gom, xử lý rác thải, nước thải trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo quy định của pháp luật.

Trong buổi sáng nay, ông Nguyễn Văn An - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên giải trình trách nhiệm  quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật tập trung vào: trách nhiệm đề xuất, phê duyệt, hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; tiếp nhận, sở hữu, tổ chức ứng dụng khoa học - công nghệ; kết quả, hiệu quả ứng dụng các đề tài khoa học và công nghệ; quản lý, sử dụng kinh phí phát triển khoa học và công nghệ; xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin, thống kê về khoa học và công nghệ.

Thông tin về phiên giải trình của đồng chí Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên về các vấn đề liên quan đến khoa học và công nghệ của các đại biểu ở các điểm cầu, đại biểu HĐND sẽ được Đài PT - TH tỉnh Điện Biên, trang thông tin điện tử dienbientv.vn tiếp tục cập nhật.../.

 
 
Tử Long
.