Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án Quân đội phòng chống "Diễn biến hòa bình"

Thứ Sáu, 24/05/2024, 18:02 [GMT+7]

Điện Biên TV - Chiều 24/5, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Đề án Quân đội phòng chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới.

D
Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Đề án Quân đội phòng chống “Diễn biến hòa bình”.

Trong năm qua, đơn vị đã thành lập Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy BĐBP tỉnh để thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nhận diện âm mưu thủ đoạn và tình hình hoạt động chống phá của các thế lực phản động đối với cách mạng nước ta tại các cơ quan, đơn vị.

Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy BĐBP tỉnh đã đăng tải, chia sẻ trên 2.990 tin, bài, thu hút hơn 1 triệu lượt tiếp cận tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái trên các nền tảng mạng xã hội…

Trong thời gian tới, Đảng ủy BĐBP tỉnh xác định tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị về Đề án Quân đội phòng chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới kết hợp với giáo dục rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

 

 

CTV Anh Dũng/DIENBIENTV.VN
 

.