Đại hội Chi bộ Chuyên đề lần thứ 5, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Thứ Tư, 06/07/2022, 05:16 [GMT+7]

Điện Biên TV - Chiều 5/7, Chi bộ Chuyên đề thuộc Đảng bộ cơ sở Đài Phát thanh - Truyền hình Điện Biên tổ chức Đại hội lần thứ 5, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đây là Chi bộ được Đảng bộ Đài Phát thanh - Truyền hình Điện Biên chọn đại hội điểm để tổ chức rút kinh nghiệm cho các chi bộ trực thuộc.

1
Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

Chi bộ Chuyên đề hiện có 16 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã lãnh đạo và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Trong công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã kết nạp 3 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc mở mới 12 chuyên mục truyền hình; 4 chuyên mục phát thanh, nâng tổng số lên 57 chuyên mục do phòng chuyên môn thực hiện, trong đó có 41 chuyên mục truyền hình, 16 chuyên mục phát thanh, chất lượng đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ tuyên truyền. Thực hiện chủ trương đổi mới, nâng cao chất lượng phát thanh - truyền hình của Đảng ủy, trong 2 năm qua đã có nhiều tác phẩm xuất sắc đạt giải thưởng báo chí của Trung ương và của tỉnh.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết các chỉ tiêu Đại hội như: Hằng năm, có 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có gần 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% cán bộ, đảng viên và 95% quần chúng được học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 100% đảng viên có đăng ký cam kết thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng.

Đại hội đã bầu Ban chi ủy; bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

 

 

Phạm Hải - Tiến Thành/DIENBIENTV.VN

.