Điện Biên TV - Giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh Điện Biên đặt mục tiêu phấn đấu mỗi năm kết nạp 2.500 đảng viên. Tuy nhiên, qua đánh giá công tác phát triển Đảng thời gian qua gặp rất nhiều khó khăn, số lượng đảng viên được kết nạp đạt thấp so với chỉ tiêu của tỉnh đề ra.
Điện Biên TV - Tại Km số 217+200 trên tuyến quốc lộ 12 hướng từ huyện Điện Biên đi huyện Điện Biên Đông vẫn xảy ra ngập úng nghiêm trọng, với chiều dài hơn 60m. Tình trạng này gây ảnh hưởng không nhỏ đến người, phương tiện tham gia giao thông qua tuyến đường này.
Điện Biên TV - Là một trong số ít người trẻ tuổi có năng khiếu chơi các loại nhạc cụ dân tộc truyền thống, em Cà Hồng Linh, ở bản Bông, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên đã đứng lên thành lập Nhóm nhạc mang tên "Giai điệu dân tộc". Nhóm nhạc này đã và đang góp phần gìn giữ, bảo tồn những giá trị văn hoá truyền thống để các loại nhạc cụ dân tộc không bị mai một.
Xem lịch phát sóng
.