Tỉnh Điện Biên dự kiến sắp xếp, sáp nhập 234 thôn, bản, đội, tổ dân phố

Thứ Năm, 07/11/2019, 08:21 [GMT+7]
Điện Biên TV – Tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 (lần 1), Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên đã trình đề nghị sáp nhập, đổi tên thôn, bản, đội, tổ dân phố thuộc các huyện: Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Chà, Mường Nhé, Nậm Pồ và Điện Biên.
N
Đồng chí Lê Hữu Khang - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên trình đề nghị sáp nhập, đổi tên thôn, bản, đội, tổ dân phố thuộc các huyện: Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Chà, Mường Nhé, Nậm Pồ và Điện Biên. 

Toàn tỉnh có 1.813 thôn, bản, đội, tổ dân phố, 5 đơn vị hành chính cấp huyện (Tp. Điện Biên Phủ, Tx. Mường Lay và các huyện: Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Ảng) đã thực hiện sáp nhập 501 thôn, bản, tổ dân phố để thành lập 247 thôn, bản, tổ dân phố (giảm 254 thôn, bản, tổ dân phố).

Hiện tại toàn tỉnh có 1.559 thôn, bản, đội, tổ dân phố. Dự kiến sắp xếp, sáp nhập 234 thôn, bản, đội, tổ dân phố để thành lập 116 thôn, bản, tổ dân phố giảm được 118 thôn, bản, đội, tổ dân phố. Sau khi hoàn thiện đề án toàn tỉnh có 1.441 thôn, bản, đội, tổ dân phố; giảm 372 thôn, bản, đội, tổ dân phố.

Đồng chí Lê Hữu Khang – Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Điên Biên cho hay: Việc sáp nhập, đổi tên bản, đội, tổ dân phố thuộc các huyện: Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Chà, Nậm Pồ, Mường nhé và Điện Biên là một trong những chủ trương lớn của Đảng, nhà nước nhằm sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã được thể chế hóa bằng Nghị quyết, Nghị định của Trung ương, của Tỉnh ủy và Chương trình hành động của tỉnh để tổ chức và thực hiện tốt những chương trình, mục tiêu đã đặt ra.

N
Tỉnh Điện Biên dự kiến sắp xếp, sáp nhập 234 thôn, bản, đội, tổ dân phố .

Cụ thể, Huyện Tuần Giáo có tổng số có 237 bản, khối, sau khi sắp xếp, sáp nhập huyện có 177 bản, khối (giảm 60 bản); Tủa Chùa, có tổng số có 143 thôn, bản, đội, tổ dân phố, sau khi sắp xếp, sáp nhập huyện có 121 thôn, bản, tổ dân phố (giảm 22 thôn, bản, tổ dân phố); Mường Chà có 124 tổ dân phố, bản, Sau khi sắp xếp, sáp nhập huyện có 110 bản, tổ dân phố (giảm 14 bản); Mường Nhé có 117 bản, Sau khi sắp xếp, sáp nhập huyện có 110 bản (giảm 07 bản); Nậm Pồ, có tổng 132 bản, sau khi sắp xếp, sáp nhập huyện có 121 bản (giảm 11 bản).

Riêng huyện Điện Biên đã xây dựng Đề án sắp xếp, sáp nhập thôn, bản, đội và được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 và UBND tỉnh ban hành Quyết định 768/QĐ-UBND ngày 15/8/2019.

Đợt 1 huyện Điện Biên đã sắp xếp, sáp nhập 239 thôn, bản, đội thành 119 thôn, bản, đội (giảm 120 thôn, bản, đội).  Đợt 2 huyện Điện Biên tiếp tục rà soát, căn cứ vào tiêu chí về số hộ gia đình và các yếu tố đặc thù, phong tục, tập quán của mỗi thôn, bản, đội đã xây dựng Đề án sáp nhập, đổi tên thôn, bản phù hợp với điều kiện thực tiễn và phong tục tập quán của nhân dân, trong đó đề nghị sáp nhập 9 thôn, bản để thành lập 5 bản (giảm 4 bản)./.

 
 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.