UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11 năm 2019

Xem xét cho ý kiến vào 16 tờ trình, báo cáo

Thứ Ba, 05/11/2019, 08:26 [GMT+7]
Điện Biên TV - Ngày 5/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh Điện Biên họp phiên thường kỳ tháng 11 năm 2019 nhằm xem xét, thảo luận, đánh giá vào các tờ trình quan trọng liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.
 Đồng chí Mùa A Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc phiên họp thường kỳ.
Đồng chí Mùa A Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc phiên họp thường kỳ.

Trong phiên họp này, các đồng chí Uỷ viên UBND tỉnh tập trung thảo luận cho ý kiến vào 16 nội dung: Tờ trình về việc phê duyệt Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2018; Tờ trình ban hành tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng, diện tích công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh; Tờ trình về việc ban hành Quyết định Quy định mức trích, tỷ lệ phân chia kinh phí, nội dung chi và mức chi đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn; Tờ trình về việc ban hành Quyết định ban hành định mức hỗ trợ từng loại dự án, hạng mục, công trình đối với doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; 

Tờ trình về việc bãi bỏ Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 19/5/2011 và Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 06/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên; Tờ trình phê duyệt Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn; Tờ trình về việc đề nghị sáp nhập, đổi tên thôn, bản, đội, tổ dân phố thuộc các huyện: Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Chà, Mường Nhé, Nậm Pồ và Điện Biên; Tờ trình phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; hủy bỏ danh mục dự án cần thu hồi đất đã được HĐND tỉnh chấp thuận, thông qua; 

Tờ trình phê duyệt bảng giá đất và quy định áp dụng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024; Tờ trình đề nghị thông qua Quy định mức chi đối với giải thi đấu thể thao và mức chi, việc thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên thay thế các Quy định tại Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 12/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Tờ trình đề nghị ban hành Quyết định ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh. 

Ngoài ra, tại phiên họp lần này, UBND tỉnh đã gửi nội dung tài liệu xin ý kiến của các Đại biểu tham gia trực tiếp vào dự thảo: Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm công tác chỉ đạo điều hành năm 2020; Báo cáo kết quả phối hợp giữa UBND tỉnh với Thường trực HĐND tỉnh trong việc xử lý những vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa XIV; Tờ trình Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019; nhiệm vụ năm 2020; Tờ trình Báo cáo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019, nhiệm vụ năm 2020; Tờ trình về việc báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019; nhiệm vụ năm 2020.

 
Dienbientv.vn Tiếp tục cập nhật...
 
 
 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.