Ngày họp thứ 2, Phiên thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 (lần 1)

Cho ý kiến về quy định chi đối với giải thi đấu thể thao và mức chi, việc thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên

Thứ Tư, 06/11/2019, 09:46 [GMT+7]
Điện Biên TV – Sang ngày làm việc thứ 2, Phiên thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 (lần 1), các đại biểu tiếp tục thảo luận cho ý kiến vào tờ trình liên quan đến các việc thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên.
N
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phạm Việt Dũng trình đề nghị tại Phiên họp.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh trình đề nghị thông qua Quy định mức chi đối với giải thi đấu thể thao và mức chi, việc thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên thay thế các Quy định tại Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 12/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thể dục, thể thao là một bộ phận quan trọng, không thể thiếu được trong chính sách kinh tế - xã hội của tỉnh, nhằm phát huy nhân tố con người, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, nâng cao sức khỏe, thể chất và tầm vóc cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. 

Những thành tích trên đã góp phần nâng cao vị thế của tỉnh Điện Biên trên đấu trường thể thao khu vực và toàn quốc qua đó, khẳng định hệ thống đào tạo tài năng thể thao tỉnh Điện Biên và xu hướng phát triển thể thao thành tích cao của tỉnh đang được quan tâm đầu tư đúng hướng và phù hợp với truyền thống, các điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh.

Về tờ trình này đa số các đại biểu cho rằng để các hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh phát triển bền vững, việc Quy định một số chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và mức chi đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Điện Biên”  là rất cần thiết, qua đó giúp  các cấp, các ngành có căn cứ để triển khai thực hiện và áp dụng cho phù hợp, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, nâng cao sức khỏe, thể chất và tầm vóc con người Điện Biên.

Tuy nhiên Quy định mức chi đối với giải thi đấu thể thao và mức chi, việc thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên thay thế các Quy định tại Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 12/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh còn nhiều nội dung chưa hợp lý như: Chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên đạt thành tích trong thi đấu giải thể thao của tỉnh; trang phục thi đấu của vận động viên khi tham gia giải đấu huyện, tỉnh…; mức chi khen thưởng cho vận động viên đạt thành tích trong thi đấu giải thể thao trong tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp Sở Tư pháp, Sở Tài Chính nghiên cứu lại Tờ trình phù hợp với các quy định của Nhà nước, soạn thảo lại để trình UBND tỉnh trong thời gian tới./.

 
 
 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.