.

Điện Biên: Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch chào năm mới 2018

Thứ Hai, 01/01/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Sáng ngày 01/01, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tại sân hành lễ Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ nhằm tạo không khí phấn khởi chào đón năm mới 2018, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Chương trình văn nghệ với chủ đề ca ngợi Đảng, ca ngợi mùa xuân, tình yêu quê hương đất nước và những đổi thay của thành phố  Điện Biên Phủ anh hùng; thể hiện niềm tin, sự cổ vũ, tạo động lực để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy những kết quả đã đạt được trong năm qua, hăng hái thi đua học tập, công tác và lao động sản xuất, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018. Đồng thời, người dân và du khách sẽ được cùng tham gia các hoạt động thể thao, trò chơi dân tộc: ném pa pao, tung còn, cõng người, kéo co.

Thông qua việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tạo không khí vui tươi phấn khởi trong cộng đồng các dân tộc tỉnh Điện Biên; tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc. Tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của nhân dân; thực hiện tốt các phong trào thi đua, phong trào xây đựng đời sống văn hóa cơ sở; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, hiện thực hóa chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

Tuyên truyền các sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trọng tâm trong năm 2018, tiêu biểu là Sự kiện Hoa Anh Đào - Pá Khoang - Điện Biên năm 2018, Lễ hội Hoa Ban năm 2018./.

Một số hình ảnh các hoạt động văn hóa, thể thao chào năm mới 2018:

 

 

 

 

 

 

 

Lường Hương/Dienbientv.vn

 

 

 

.
.
.
.
.
.