.

Điện Biên: Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt trên 950 tỷ đồng

Chủ Nhật, 24/12/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV - Năm 2017, tỉnh Điện Biên đón khoảng 600.000 lượt khách, tăng 25% so với năm 2016; trong đó khách quốc tế ước đạt 120.000 lượt, tăng 71,4% so với năm 2016. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt trên 950 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2016.

Ông Đoàn Văn Chì - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên phát biểu tại Hội nghị
Ông Đoàn Văn Chì - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên phát biểu tại Hội nghị gặp mặt các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn.

 

Điện Biên là tỉnh giàu tiềm năng phát triển du lịch; trong đó nổi bật nhất Quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ - một trong 10 di tích Quốc gia đặc biệt được công nhận đầu tiên trong cả nước. Ngoài ra, Điện Biên còn có các di tích lịch sử gắn với quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có giá trị tham quan, nghiên cứu như Thành Bản Phủ, đền Hoàng Công Chất, Thành Sam Mứn. Đồng thời có tiềm năng lớn về hệ sinh thái núi cao, suối khoáng nóng, hang động, hồ nước... thuận lợi cho việc xây dựng các khu du lịch nghỉ dưỡng.

Xác định du lịch là một thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội, trong đó du lịch lịch sử, sinh thái và du lịch văn hóa là lợi thế để xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, hấp dẫn của Điện Biên. Trong những năm qua, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh Điện Biên từng bước hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, phát triển và đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tập trung các nguồn lực để đầu tư phát huy giá trị của các di tích lịch sử phục vụ hoạt động du lịch. Việc đầu tư phát triển các thiết chế văn hóa; các khu, điểm di tích lịch sử được trùng tu, tôn tạo; kết cấu hạ tầng, sản phẩm du lịch được đầu tư tạo điểm nhấn quan trọng để Điện Biên tổ chức các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội gắn với các hoạt động quảng bá và phát triển du lịch, góp phần nâng cao tỷ trọng lĩnh vực du lịch trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Ông Đoàn Văn Chì - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cho biết: Hoạt động du lịch đã giải quyết việc làm cho trên 12.000 lao động toàn tỉnh, trong đó khoảng 5.000 lao động trực tiếp và 7.000 lao động gián tiếp. Tuy nhiên, hiện nay du lịch Điện Biên đang đứng trước một số khó khăn, thách thức đó là Quy hoạch chi tiết các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh chậm được triển khai thực hiện để thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển sản phẩm. Chất lượng nguồn nhân lực du lịch còn nhiều hạn chế... Do đó, trong thời gian tới cần tập trung phân tích nguyên nhân và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, đa dạng sản phẩm du lịch, thu hút khách du lịch đến với Điện Biên trong năm 2018 và những năm tiếp theo./.

 

 

Lường Hương/Dienbientv.vn

.
.
.
.
.