.

Bộ Tư lệnh Quân khu II kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng - an ninh tại Điện Biên

Thứ Năm, 13/09/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Ngày 13/9, Đoàn công tác Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh (QP-AN) Bộ Tư lệnh Quân Khu II do Đại tá Đoàn Quốc Việt, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu II làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác giáo dục QP – AN tại tỉnh. Làm việc với đoàn có đồng chí Lê Văn Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng giáo dục QP-AN tỉnh và các thành viên Hội đồng giáo dục QP-AN tỉnh.

x
Đại tá Đoàn Quốc Việt, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu II phát biểu tại buổi làm viêc

 

Theo báo cáo của Hội đồng giáo dục QP-AN tỉnh, tính đến hết tháng 8/2018, toàn tỉnh có 4.711 cán bộ công chức, đảng viên được bồi dưỡng kiến thức QP-AN từ đối tượng 1 đến 4 và các già làng, trưởng họ tộc, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, đạt 85% kế hoạch.

Về giáo dục QP-AN cho học sinh, sinh viên, người học trong trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, năm học 2017 - 2018 có 16.747 học sinh, sinh viên được học giáo dục QP-AN; Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện tốt nội dung, chương trình giáo dục quốc phòng an ninh cho 22 lớp/1.756 học viên trung cấp lý luận chính trị và 33 lớp/hơn 2.100 học viên bồi dưỡng cảm tình đảng, đảng viên mới.

Trong công tác phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh toàn dân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành tỉnh tổ chức tuyên truyền giáo dục với nhiều hình thức, nội dung phong phú phù hợp với từng đối tượng.

Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo Trường Quân sự, Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 56 lớp tập huấn kiến thức quân sự cho hơn 3.800 lượt cán bộ Ban CHQS cấp xã. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại 86 cơ quan, doanh nghiệp, trường học, cụm dân cư với 19.675 lượt người tham gia. Bộ đội Biên phòng và các lực lượng thực hiện tuần tra, bảo vệ đường biên mốc giới 160 lần với 2.566 lượt người/6.284 ngày công.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn công tác đã đề nghị Hội đồng giáo dục QP-AN tỉnh làm rõ về một số vấn đề về công tác phối hợp giữa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị; công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; công tác phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh toàn dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Đoàn Quốc Việt, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu II đề nghị trong thời gian tới Hội đồng giáo dục QP-AN tỉnh cần kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng giáo dục QP-AN các cấp; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về giáo dục QP-AN ở từng cấp, từng ngành, từng địa phương, cơ sở; chỉ đạo Hội đồng giáo dục QP-AN các huyện, cơ quan, đơn vị tiếp tục hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng kiến thức QP-AN theo chỉ tiêu được giao; tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ giáo viên giáo dục QP-AN./.

Trước đó, Đoàn công tác Hội đồng giáo dục QP-AN Bộ Tư lệnh Quân Khu II đã kiểm tra công tác giáo dục QP – AN tại Sở Kế hoạch – Đầu tư; Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên./.

 

Diệp Xuân/Dienbientv.vn

.
.
.
.
.