.
Công an tỉnh Điện Biên :

Bốn cùng với Nhân dân góp phần chuyển hoá địa bàn

Thứ Bảy, 01/09/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Nhằm chuyển hóa những địa bàn phức tạp về an ninh trật tự thành ít phức tạp và không phức tạp; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” ở địa bàn vùng cao, đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong những năm qua, Công an tỉnh đã tăng cường lực lượng xuống cơ sở, bám nắm địa bàn. Qua đó, đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, góp phần chuyển hóa địa bàn; hình ảnh người chiến sĩ CAND gắn bó mật thiết với Nhân dân, tận tụy 4 cùng với Nhân dân đã in đậm trong lòng mỗi người dân.

Tăng cường xuống cơ sở là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của lực lượng Công an tỉnh. Mỗi cán bộ, chiến sỹ ở từng đơn vị, xác định đi tăng cường là dịp để tự khẳng định mình, rèn luyện thử thách, phát huy được khả năng, năng lực, trải nghiệm với thực tiễn ở cơ sở.

1
Lễ ra quân tăng cường cơ sở đảm bảo An ninh trật tự năm 2017 của Công an tình Điện Biên

 

Chính những điều đó, đã giúp họ xác định rõ tư tưởng người chiến sỹ công an vì Nhân dân phục vụ. Xác định trọng trách cao cả đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ khi nhận nhiệm vụ đã chủ động gần dân, sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình; phát hiện, đấu tranh có hiệu quả âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch; giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp ngay tại cơ sở, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Theo đánh giá của Công an tỉnh, từ đầu năm đến nay, công tác tăng cường cơ sở, chuyển hóa địa bàn, đảm bảo ANTT đã đạt được những kết quả quan trọng. Cụ thể: Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 750/KH-UBND ngày 30/3/2018 về mở cuộc vận động xóa địa bàn phức tạp về ma túy tại các xã: Sa Dung, Pú Hồng, Pú Nhi của huyện Ðiện Biên Ðông. Qua đó, các lực lượng tham gia đã thành lập ban chỉ đạo cấp huyện và 3 xã; trưng tập 95 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang của tỉnh và huyện Ðiện Biên Ðông; mở hội nghị triển khai ở cấp huyện, cấp xã với gần 500 đại biểu tham gia.

Ðến nay, các tổ công tác thực hiện Kế hoạch 750 đã tổ chức họp dân ở 48/56 bản, với hơn 3.200 lượt người tham gia; tổ chức ký cam kết đảm bảo ANTT và phòng, chống ma túy; phát gần 3.000 tờ rơi tuyên truyền. Từ đó nâng cao nhận thức của Nhân dân về tác hại của ma túy; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được củng cố, kiện toàn, Nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm. Ðồng thời, lực lượng Công an đẩy mạnh công tác nghiệp vụ, rà soát các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy để đấu tranh, triệt xóa; lập hồ sơ người nghiện ma túy để đưa đi cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tình hình ANTT tại 3 xã nói riêng và địa bàn huyện Ðiện Biên Ðông nói chung giữ vững ổn định, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
 
Với vai trò nòng cốt trong công tác phòng chống tội phạm, xác định nhiệm vụ giữ vững ANCT - TT ATXH là nhiệm vụ then chốt trọng tâm để đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết lãnh đạo chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT, phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ. Qua đó, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT.

1
Công an tỉnh Điện Biên phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ. Qua đó, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT.

 

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”, lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở đã làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, liên tục tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tập trung xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về TTXH, không để hình thành các băng, nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, có tổ chức. Phát huy vai trò nòng cốt tại cơ sở, triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu của các thế lực thù địch; đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng phạm tội.
 
Nhìn lại năm 2017, công tác tăng cường cơ sở của Công an tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự ngay tại cơ sở, kiềm chế các loại tội phạm, đảm bảo trật tự kỷ cương xã hội, tạo môi trường an ninh an toàn, lành mạnh cho Nhân dân và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo của tỉnh.

Ðặc biệt, năm qua, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu và phát huy vai trò nòng cốt, cùng các ban, ngành, lực lượng vũ trang tham mưu cho tỉnh thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 420/KH-UBND ngày 22/2/2017 của UBND tỉnh về giải quyết tình trạng phá rừng và di dân tự do tại huyện Mường Nhé. Công an tỉnh đã tăng cường hơn 450 cán bộ, chiến sĩ đến cơ sở tuyên truyền, vận động kết hợp điều tra, rà soát, kiểm đếm toàn bộ diện tích rừng, số nhân khẩu trên địa bàn và tập trung phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng phá rừng và di cư tự do.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, lực lượng thực hiện Kế hoạch 420, trong đó nòng cốt là cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã kịp thời ngăn chặn, giải quyết dứt điểm tình trạng phá rừng và di cư tự do tại huyện Mường Nhé.
 
Năm 2018, với phương châm: “Không để cấp ủy chính quyền cơ sở yếu, không để “trắng” địa bàn về an ninh trật tự, không để mất dân, nhất là những địa bàn trọng điểm biên giới”. Ban Giám đốc Công an tỉnh đã yêu cầu từng cán bộ, chiến sĩ ra quân đồng loạt, toàn diện, chủ động, sáng tạo, từ Giám đốc Công an tỉnh đến lãnh đạo các phòng, công an các huyện đều phải xuống cơ sở gần dân, nắm tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, chủ động phát hiện, tham mưu và phối hợp giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp ngay tại cơ sở.

Năm qua, toàn tỉnh có gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ tăng cường bám, nắm địa bàn, coi công tác dân vận, vận động quần chúng là biện pháp xuyên suốt. Cán bộ, chiến sĩ tăng cường cơ sở của Công an tỉnh tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các huyện: Mường Nhé, Nậm Pồ, Tuần Giáo, Mường Chà giải quyết dứt điểm hoạt động của tà đạo “Giê Sùa”; tập trung giải quyết hiệu quả các điểm tranh chấp, khiếu kiện trong Nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, phấn đấu chuyển hóa ít nhất 15% địa bàn được lựa chọn. Mở cuộc vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ kết hợp với nắm tình hình trong dân tại các xã của huyện Ðiện Biên như: Na Ư, Na Tông, Mường Nhà...

Ðặc biệt, tiếp tục phát huy tính hiệu quả của các cuộc vận động, huy động nhiều lực lượng làm công tác chuyển hóa địa bàn, giải quyết những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự tại địa phương trước đây, từ sự tham mưu tích cực của Công an tỉnh, ngày 10/4 vừa qua, Kế hoạch số 750/KH-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh về mở cuộc vận động củng cố địa bàn trọng điểm, phức tạp về tội phạm, tệ nạn ma túy tại huyện Ðiện Biên Ðông được triển khai. Công an tỉnh tiếp tục tăng cường hơn 50 cán bộ, chiến sĩ xuống cơ sở phối hợp với công an địa phương, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh và huyện Ðiện Biên Ðông làm công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, ma túy tại 3 xã: Sa Dung, Pú Nhi và Pú Hồng.

Một minh chứng làm rõ sự chuyển biến về công tác an ninh tật tự trên địa bàn là thông qua tin tố giác của quần chúng, năm 2017, lực lượng công an tỉnh phát hiện và bắt giữ 627 vụ, với 736 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ gần 43kg hêrôin, hơn 41kg thuốc phiện, gần 280.000 viên ma túy tổng hợp. Đầu năm 2018, Công an tỉnh đã phá 3 chuyên án lớn, bắt 7 đối tượng, thu giữ gần 600 bánh hêrôin và 60 nghìn viên ma túy tổng hợp, nhiều nhất từ trước đến nay.

Công tác phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” được đẩy mạnh và đạt được những kết quả quan trọng, đã huy động được sức mạnh toàn dân tham gia công tác phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự; tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, kết quả đã chuyển hóa được 4 địa bàn phức tạp và đang thực hiện chyển hóa 19 địa bàn khác. Duy trì hoạt động gần 4.000 tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc ở cơ sở với 24 loại mô hình; đồng thời xây dựng mới 6 mô hình với 81 tổ chức quần chúng ở cơ sở tuyên truyền hàng trăm buổi về ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với diễn đàn công an lắng nghe ý kiến Nhân dân.

1
Hằng năm, Công an tỉnh tăng cường hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ xuống cơ sở nắm tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, chủ động phát hiện, tham mưu và phối hợp giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp ngay tại cơ sở.

 

Hằng năm, Công an tỉnh tăng cường hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ xuống cơ sở giúp Nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, làm đường dân sinh, nhà bán trú cho học sinh các xã đặc biệt khó khăn, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho Nhân dân.... Phối hợp với các ngành chức năng thực hiện hiệu quả các đề án sắp xếp, ổn định dân cư trên địa bàn, như: Xây dựng nông thôn mới; Đề án 79/CP của Chính phủ về sắp xếp ổn định dân cư, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại huyện Mường Nhé đến năm 2020

Đề án 2627/CP về giải quyết di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào. Ngoài công tác chuyên môn, cán bộ, chiến sĩ còn sẵn sàng chung tay giúp bà con lao động, sản xuất, làm chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, hướng dẫn cách quây bạt che chắn và chống rét, sản xuất. Chính vì vậy, nhiều gia đình nghe theo cán bộ, chiến sĩ mà định cư, định canh, chăm chỉ làm ăn phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần tích cực vào ổn định tình hình an ninh trật tự tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.
 
Có thể khẳng định, việc tăng cường cán bộ, chiến sĩ xuống cơ sở những năm qua của Công an tỉnh, đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong đảm bảo an ninh trật tự; tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế và đẩy lùi; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được đông đảo Nhân dân tích cực tham gia; thế trận an ninh nhân dân được củng cố vững chắc ngay từ các thôn, bản, giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân. Sự có mặt của các anh trên mỗi nẻo đường, thôn bản đã khẳng định những cống hiến, hy sinh cho sự bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ; đồng thời góp phần tô thắm truyền thống của lực lượng công an nhân dân trên quê hương Điện Biên Phủ anh hùng./.

 

 

 

Tuấn Trung/DIENBIENTV.VN

.
.
.
.
.