7268
Quốc phòng - An ninh
Quốc phòng - An ninh
/tin-tuc-su-kien/an-ninh-quoc-phong/
an-ninh-quoc-phong
7261
902
7261
Tin tức - Sự kiện
tin-tuc-su-kien
/tin-tuc-su-kien/
BaoGiaLai
.
Điện Biên TV - Đó là khẳng định của đồng chí Lê Thành Đô, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết và gặp mặt điển hình tiến tiến thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 được UBND tỉnh tổ chức ngày 20/9.
.
.
.
.
.