7268
An ninh - Quốc phòng
An ninh - Quốc phòng
/tin-tuc-su-kien/an-ninh-quoc-phong/
an-ninh-quoc-phong
7261
902
7261
Tin tức - Sự kiện
tin-tuc-su-kien
/tin-tuc-su-kien/
BaoGiaLai
.
Các kiện hàng được đóng gói để qua mắt cơ quan chức năng bằng cách giấu cần sa trong các hộp nho khô, phía trên có lót nilon và phủ nho khô lên bề mặt.
.
.
.
.
.