7268
Quốc phòng - An ninh
Quốc phòng - An ninh
/tin-tuc-su-kien/an-ninh-quoc-phong/
an-ninh-quoc-phong
7261
902
7261
Tin tức - Sự kiện
tin-tuc-su-kien
/tin-tuc-su-kien/
BaoGiaLai
.
Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị, địa phương chủ động dự báo tình hình tội phạm tại địa bàn để tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương
.
.
.
.
.