Bộ CHQS tỉnh: Tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018

Điện Biên TV – Gần 80 học viên là cán bộ các phòng, ban, cơ quan đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh, huyện, xã; Ban CHQS các quan tổ chức cấp tỉnh, huyện tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018 sáng 12/7.
.
.
.