Giữ vững An ninh trật tự vùng Biên

Điện Biên TV - Thời gian qua, Công an huyện Mường Nhé đã tập trung làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, tăng cường công tác cơ sở, bám nắm địa bàn, kiên quyết không để đột xuất bất ngờ xảy ra, đảm bảo nhân dân phát triển kinh tế - xóa đói giảm nghèo.
.
.
.