7268
Quốc phòng - An ninh
Quốc phòng - An ninh
/tin-tuc-su-kien/an-ninh-quoc-phong/
an-ninh-quoc-phong
7261
902
7261
Tin tức - Sự kiện
tin-tuc-su-kien
/tin-tuc-su-kien/
BaoGiaLai
.
Điện Biên TV - Đó là chỉ đạo của đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác quân sự - quốc phòng địa phương năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 vào chiều 18/1.
.
.
.
.
.