Điện Biên TV - Hàng ngày trên địa bàn tỉnh Điện Biên người dân thải ra một lượng lớn các loại rác thải, rất nhiều trong số đó là các loại túi nilong, vỏ chai nhựa. Tuy nhiên, hầu hết các loại rác thải nhựa này không được phân loại mà vất chung cùng các loại rác thải sinh hoạt hàng ngày. Điều này gây khó khăn cho việc thu gom, xử lý.

THỰC TRẠNG PHÂN LOẠI RÁC THẢI NHỰA TẠI MỖI HỘ GIA ĐÌNH
Thứ Bảy, 08/02/2020, 16:09 [GMT+7]
.
.
.