Điện Biên TV - Môi trường đơn vị quân đội luôn được giữ gìn xanh – sạch – đẹp. Đối với một không gian đặc biệt như các tàu pháo, thường xuyên hoạt động vươn khơi bám biển dài ngày, để giữ gìn môi trường công tác sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp càng có ý nghĩa rất quan trọng...

Ngôi nhà 100 đồng và phong trào NKVRTN trên tàu pháo 272
Thứ Tư, 15/01/2020, 07:53 [GMT+7]
.
.
.