Điện Biên TV - Chương trình đổi chai nhựa, gieo mầm xanh do Honda tổ chức đã thực sự mang một thông điệp cực kỳ ý nghĩa để mỗi chúng ta chung tay nói không với rác thải nhựa để gieo mầm xanh bảo vệ môi trườn cho tương lai.

Đổi chai nhựa - Gieo mầm xanh
Thứ Bảy, 16/11/2019, 08:59 [GMT+7]
.
.
.