Điện Biên TV - Cuộc sống ngày nay đã có nhiều thay đổi nhưng chiếc gùi vẫn là vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình vùng cao. Không chỉ là một nét đẹp trong văn hóa của người dân tộc Mông, với đặc điểm và tính ứng dụng cao trong thực tế đời sống hàng ngày, những chiếc gùi này cũng đang góp phần vào việc giữ gìn môi trường sống xung quanh chúng ta.

PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Thứ Tư, 05/02/2020, 14:37 [GMT+7]
.
.
.