Điện Biên TV - Thực trạng bao bì các loại thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng khi không được thu gom xử lý triệt để thì những bao bì nhựa này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến môi trường...


 

Thực trạng bao bì các loại thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng
Thứ Bảy, 14/09/2019, 15:05 [GMT+7]
.
.
.