Điện Biên TV - Từ những cây tre thô sơ, để có được những ống hút đẹp thì mất nhiều công đoạn, việc lựa chọn sản xuất ống hút tre thay thế ông hút nhựa ở huyện Tủa Chùa đã góp chung tay nói không với rác thải nhựa và sử dụng những vật dụng thân thiện với môi trường.

Cơ sở sản xuất ống hút tre Tủa Chùa
Thứ Sáu, 01/11/2019, 20:03 [GMT+7]
.
.
.