Điện Biên TV - Việc lạm dụng các sản phẩm từ túi nylon để bóc sách vở của các em học sinh và nếu tất cả những bìa bằng nylon này được thải ra môi trường thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến môi trường sống của chúng ta và đã đến lúc chúng ta phải nhìn nhận lại vấn đề sử dụng các sản phẩm từ nhựa, nylon để hạn chế mức độ ô nhiễm môi trường

Lạm dụng bọc bìa sách vở bằng túi Nylon
Thứ Tư, 11/09/2019, 08:59 [GMT+7]
.
.
.