Điện Biên

Thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

Thứ Sáu, 27/07/2018, 15:11 [GMT+7]

Điện Biên TV - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, quản lý sức khỏe cộng đồng...

UBND tỉnh Điện Biên đã ra quyết định số 604/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trên cơ sở sáp nhập 7 trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh trực thuộc Sở Y tế, bao gồm: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm Phòng chống sốt rét, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm phòng chống bệnh xã hội, Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Nội tiết và Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe. 

1
Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Điện Biên là 1 trong 7 trung tâm sáp nhập thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên


Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản riêng. Trụ sở chính đặt tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh (cũ). Các khoa phòng chuyên môn của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên do Sở Y tế bố trí tại trụ sở của 7 đơn vị cũ nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên  

Cơ cấu tổ chức của trung tâm gồm giám đốc và 3 phó giám đốc, có 3 phòng chức năng và 12 khoa chuyên môn. Số người làm việc của trung tâm được xác định trên cơ sở Đề án vị trí việc làm, gắn với chức năng nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế số người làm việc của Sở Y tế.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chịu sư chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, tổ chức, nhân lực hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

 

 

Hương Trà/Dienbientv.vn

.