Điện Biên: Năm 2021, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 26,76%

Thứ Sáu, 18/12/2020, 09:55 [GMT+7]

Điện Biên TV - Năm 2020, tổng số hộ nghèo của tỉnh Điện Biên giảm xuống còn 43.054 hộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 29,93%, giảm 3,12% so với năm 2019. Riêng với các huyện 30a, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 47,11% năm 2019 xuống còn 42,8% năm 2020.

Có được kết quả này là do thời gian qua, tỉnh luôn chú trọng công tác giải quyết việc làm mới cho người lao động. Giai đoạn 2016 – 2020, toàn tỉnh có hơn 45.000 lao động được tạo việc làm mới, trung bình mỗi năm có hơn 9.000 lao động có việc làm.

Công tác đào tạo nghề cho người lao động được quan tâm. Giai đoạn 2016 – 2020, toàn tỉnh có 40.650 lao động được đào tạo nghề, bình quân đạt 8.126 lao động/năm, nâng tỷ lệ lao động được đào tạo lên 57%, giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị năm 2020 còn 2,5%.

Cùng với đó, tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các cơ chế, chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ tạo việc làm, bảo hiểm y tế đối với người nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số, đối tượng hưởng chính sách ưu đãi và đối tượng hưởng trợ giúp xã hội.

1
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn được tỉnh quan tâm chú trọng.

Năm 2021, Điện Biên đặt mục tiêu giảm số hộ nghèo xuống còn 36.374 hộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 26,76%.

Để đạt được mục tiêu này, tỉnh chủ trương tiếp tục chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trực tiếp tham gia sản xuất nông nghiệp để nâng cao năng suât lao động, sản lượng và thu nhập. Nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ việc làm cho người lao động thông qua các dự án cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm và tư vấn giới thiệu việc làm. Tăng cường biện pháp thực hiện mục tiêu về giải quyết việc làm, mục tiêu đào tạo nghề, xuất khẩu lao động, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, đẩy mạnh tuyên truyền vận động đưa lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trong nước.

Đồng thời, đẩy mạnh việc phổ biến các chủ trương, chính sách về giảm nghèo; tăng cường lồng ghép các chương trình, dự án và chính sách đối với hộ nghèo, người nghèo để tập trung huy động các nguồn lực cho công tác giảm nghèo, ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất và đầu tư cho các xã đặc biệt khó khăn, các xã biên giới có cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội còn thiếu, yếu kém.

Chỉ đạo các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách đầu tư từ các Chương trình mục tiêu quốc gian giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh; Đề án tổng thể phát triên kinh tê - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới./.

 

 

BT/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.