Điện Biên: Tập trung sắp xếp, ổn định dân cư tại Mường Nhé và Nậm Pồ

Thứ Sáu, 09/10/2020, 20:51 [GMT+7]

Điện Biên TV - Thực hiện Đề án sắp xếp, ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm  quốc phòng - an ninh huyện Mường Nhé và Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã tập trung hoàn thiện các công trình kết cấu hạ tầng, triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ, ổn định đời sống, sản xuất cho người dân.

Ổn định dân cư M.Nhé
Điểm sắp xếp, ổn định dân cư theo Đề án 79 tại bản Huổi Ban, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé.

Đến nay, tỉnh đã cơ bản bố trí sắp xếp, ổn định tại chỗ cho các hộ dân thuộc 159 điểm bản có đất ở và đất sản xuất; di chuyển và bố trí, sắp xếp ổn định cho 1.868 hộ với 5.268 nhân khẩu tại 32 bản mới và 6 bản cũ.

Về hỗ trợ hỗ trợ xây dựng nhà ở: 1.801 hộ là người có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện hai huyện Nậm Pồ và Mường Nhé được hỗ trợ làm nhà ở. Riêng huyện Mường Nhé, 100% hộ gia đình chính sách, hộ nghèo đã được hỗ trợ nhà ở 03 cứng bằng nguồn vốn xã hội hóa.

Hiện, tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị ở cơ sở từng bước được kiện toàn, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, từng bước cải thiện đời sống của Nhân dân.

 

BT/DIENBIENTV.VN

Xem lịch phát sóng
.