Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Điện Biên: Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo ước giảm còn 30,67%

Thứ Năm, 08/10/2020, 14:48 [GMT+7]

Điện Biên TV – Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ước giảm còn 30,67% vào cuối năm 2020 – là kết quả cho thấy nỗ lực to lớn trong công tác giảm nghèo, đảm bảo đời sống cho Nhân dân các dân tộc của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Điện Biên.

Đào tạo nghề
Đào tạo nghề cho người lao động, nhất là lao động nông thôn được tỉnh quan tâm, chú trọng.

Nếu như tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020 là 48,14% thì ước đến cuối năm nay, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 30,67%. Bình quân hàng năm số hộ nghèo giảm 3,49% (vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra); riêng các huyện nghèo (huyện 30a) bình quân giảm 4,53%/năm

Có được kết quả này là do thời gian qua, tỉnh luôn chú trọng công tác giải quyết việc làm mới cho người lao động. Giai đoạn 2016 – 2020, toàn tỉnh có hơn 45.000 lao động được tạo việc làm mới, trung bình mỗi năm có hơn 9.000 lao động có việc làm.

Công tác đào tạo nghề cho người lao động được quan tâm. Giai đoạn 2016 – 2020, toàn tỉnh có 40.650 lao động được đào tạo nghề, bình quân đạt 8.126 lao động/năm, nâng tỷ lệ lao động được đào tạo lên 57% , giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị năm 2020 còn 2,5%.

Cùng với đó, tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các cơ chế, chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ tạo việc làm, bảo hiểm y tế đối với người nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số, đối tượng hưởng chính sách ưu đãi và đối tượng hưởng trợ giúp xã hội.
 

 

BT/DIENBIENTV.VN

Xem lịch phát sóng
.