Phiên họp thường kỳ tháng 10/2020:

Đại biểu xem xét cho ý kiến vào các tờ trình, báo cáo quan trọng

Thứ Tư, 07/10/2020, 18:18 [GMT+7]
Điện Biên TV – Dưới sự chủ trì của đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đại biểu đã xem xét cho ý kiến vào nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng trong phiên họp thường kỳ tháng 10/2020.
Đại biểu Sở Tài nguyên và môi trường tham gia ý kiến.
Đại biểu Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia ý kiến.

Tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo về Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và báo cáo Tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, nhu cầu điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 – 2020; kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Một số đại biểu cho rằng cần chỉnh sửa lại một số nội dung trong báo cáo thuyết minh liên quan đến: Đánh giá tiềm năng đất đai và hiện trạng sử dụng đất của tỉnh, tính hợp lý và hiệu quả sử dụng đất của tỉnh; rà soát sắp xếp lại các mục tiêu cho phù hợp với địa phương. Bên cạnh đó, đối với báo cáo thuyết minh dự toán chi phí quy hoạch một số số liệu chưa phù hợp với thực tế cần điều chỉnh lại.

Về nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn nhấn mạnh: Lý do lập Quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và sự cần thiết lập quy hoạch là cần thiết. Đồng chí đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến tham gia của đại biểu tại phiên họp, đồng thời mong đơn vị tư vấn nâng cao trách nhiệm hơn để giúp tỉnh hoàn thiện quy hoạch.

Đồng chí Lê Thành Đô - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp thường kỳ tháng 10.
Đồng chí Lê Thành Đô - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp thường kỳ tháng 10.

Đối với tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, ước giải ngân đến ngày 30/9 là 2.014 tỷ 312 triệu đồng, đạt 66,6% so với kế hoạch, trong đó giải ngân vốn giao 2020 là 1.652 tỷ 060 triệu đồng, giải ngân vốn kéo dài năm trước chuyển sang là trên 361 tỷ đồng. Ước giải ngân hết năm 2020 là 2.096 tỷ 606 triệu đồng.

Về nhu cầu điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 – 2020; kế hoạch đầu tư công năm 2020. Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương theo nhu cầu điều chỉnh còn thiếu 11.801 triệu đồng; nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia theo nhu cầu điều chỉnh số vốn còn thừa giữa nhu cầu tăng/giảm là 20.366 triệu đồng; Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ các mục tiêu, theo nhu cầu điều chỉnh số vốn còn thiếu giữa nhu cầu tăng/giảm 92.435 triệu đồng…

Cho ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 – 2020; kế hoạch đầu tư công năm 2020, đa số đại biểu đề nghị đơn vị soạn thảo (Sở Kế hoạch và Đầu tư) rà soát, đánh giá lại số liệu về nhu cầu tăng/giảm nguồn vốn, đồng thời, đề xuất tăng giảm danh mục khởi công xây dựng mới chưa có trong danh mục đầu tư công năm 2020. Riêng nguồn vốn năm 2020, khả năng giải ngân thấp cần có kế hoạch điều chỉnh vốn hoặc điều chỉnh vốn sang dự án khác để đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Đối với việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 – 2020; kế hoạch đầu tư công năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn nhấn mạnh: Về nguồn vốn năm 2019 kéo dài sang năm 2020 nếu không quyết toán được trong năm nay sẽ thu hồi vốn và giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, rà soát lại các dự án tăng/giảm, điều chỉnh cụ thể hơn.

Quang cảnh phiên họp.
Quang cảnh phiên họp.

Cũng tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến tham gia vào 3 tờ trình đề nghị Ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Tờ trình đề nghị Ban hành Quy định quản lý đào tạo, sát hạch lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Điện Biên và Tờ trình đề nghị Ban hành Quy định về nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh. Với 3 tờ trình này, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các sở: Tư pháp, Giao thông - Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài chính tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung các tờ trình. 

Các đại biểu cũng đã đóng góp ý kiến trực tiếp bằng văn bản đối với 4 Dự thảo tờ trình đề nghị Ban hành Quy chế phối hợp trong Quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Tờ trình đề nghị Ban hành Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Tờ trình đề nghị ban hành Quy định xác định nhiệm vụ tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử  dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên và Tờ trình đề nghị Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên./.

 

 
 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
Xem lịch phát sóng
.