Phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Covid -19

Điện Biên tạm dừng hoạt động dịch vụ Karaoke, massage, quán bar

Thứ Tư, 25/03/2020, 20:33 [GMT+7]
Điện Biên TV – Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, ngày 25/3 UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 806/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện thông báo số 21/3/2020 Văn Phòng Chính Phủ.
a
Tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết (như: dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, sân vận động,...) để hạn chế tối đa việc tụ tập đông người, trừ các cơ sở kinh doanh dịch vụ mặt hàng thiết yêu

Cụ thể: Thực hiện Thông báo số 122/TB-VPCP ngày 24/3/2020 Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tình hình thực tế của tỉnh có trách nhiệm: Nghiên cứu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 118/TB-VPCP ngày 21/3/2020 của Văn phòng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; đồng thời, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các nội dung thuộc thẩm quyền.

Trong thời điểm bùng phát dịch, tất cả các cơ quan, đơn vị tập trung sức lực, đề cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, giải quyết công việc kịp thời, không để chậm trễ ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19,

UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan:

Tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết (như: dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, sân vận động,...) để hạn chế tối đa việc tụ tập đông người, trừ các cơ sở kinh doanh dịch vụ mặt hàng thiết yếu. Hạn chế tối đa việc tập trung đông người tại các đám cưới, đám hiếu; không tổ chức các nghi lễ và hoạt động có tập trung đông người tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự trên địa bàn.

Rà soát, bố trí đủ các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn; tham mưu cho UBND tỉnh huy động các khách sạn, resort, cơ sở lưu trú trên địa bàn làm cơ sở cách ly tập trung có thu phí và ưu tiên cách ly người nước ngoài tại các cơ sở này….

 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.