Bí thư Tỉnh ủy:"Xây dựng các giải pháp đột phá, chiến lược để tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh"

Thứ Ba, 24/03/2020, 11:29 [GMT+7]
Điện Biên TV - "Mục tiêu đặt ra là xây dựng được các giải pháp đột phá, chiến lược để tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025" đây là nhấn mạnh của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn tại cuộc họp Tiểu ban văn kiện Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIV cho ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII trình đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp Tiểu ban văn kiện Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIV Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn nhấn mạnh: "Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV được tiếp tục xây dựng trên cơ sở bám sát chỉ đạo của TW và định hướng của tỉnh trong những năm tới trên tất cả các lĩnh vực về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại cuộc họp này của các thành viên trong Tiểu ban sẽ được bộ phận tổng hợp tiếp thu, chỉnh sửa; trong đó chú ý lượt bỏ những nội dung trùng lắp hay các chỉ tiêu quá chi tiết để hoàn chỉnh theo hướng cô đọng mang tính vĩ mô. Mục tiêu đặt ra là xây dựng được các giải pháp đột phá, chiến lược để tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025"

Các thành viên
Các thành viên trong Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đóng góp ý kiến.

Theo đó, các thành viên trong Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; Báo cáo Kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Đa số các ý kiến của các thành viên trong Tiểu Ban văn kiện đều cơ bản thống nhất về bố cục, kết cấu, hướng phát triển của Dự thảo Báo cáo Chính trị, Dự thảo Báo cáo Kiểm điểm. 

Đồng thời, đề xuất, góp ý, làm rõ hơn những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ lớn mà 2 dự thảo báo cáo đã đề cập. Trong đó, tập trung góp ý thêm vào chủ đề, phương châm, kết cấu, những nội dung chính, phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu, nhóm chỉ tiêu, nhóm giải pháp; những ưu, khuyết điểm và bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới./.

 

Tử Long/DIENBIENTV.VN

.