Điện Biên: Bổ sung 2,5 tỷ hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19

Thứ Ba, 24/03/2020, 11:24 [GMT+7]
Điện Biên TV – Vừa qua, UBND tỉnh Điện Biên quyết định bổ sung 2,5 tỷ hỗ trợ phòng chống dịch cho Sở Y tế và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
N
UBND tỉnh quyết định bổ sung 2,5 tỷ hỗ trợ phòng chống dịch cho Sở Y tế và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid – 19 UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về phòng chống dịch CoViD-19 trên địa bàn tỉnh như: Chỉ đạo rà soát các hành khách đi trên các chuyến bay có ca nhiễm CoViD-19 theo chỉ đạo của BCĐ quốc gia; Văn bản số 713/UBND-KGVX tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch CoViD-19 trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản số 746/UBND-KGVX về việc triển khai thông báo kết luận số 102/TB-VPCP và Công văn số 1338/CV-BCĐ ngày 17/3/2020 của Ban chỉ đạo quốc gia về việc cách ly người nhập cảnh;

Ban hành các Quyết định thành lập khu cách ly và Tổ quản lý tại các khu cách ly của tỉnh. Quyết định bổ sung 2,5 tỷ hỗ trợ phòng chống dịch cho Sở Y tế và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Tại thời điểm này Điện Biên chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với covid-19; công tác chỉ đạo phòng, chống dịch được UBND tỉnh và các ngành hết sức quan tâm, vào cuộc quyết liệt.

 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.