Điện Biên: Công tác tài nguyên và môi trường có nhiều chuyển biến tích cực

Thứ Bảy, 22/06/2019, 14:14 [GMT+7]
Điện Biên TV -  Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh Điện Biên, công tác tài nguyên và môi trường đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
 
s
Dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải Điện Biên sắp hoàn thành đưa vào hoạt động. ( Ảnh Hà Thuận)
 
Nhờ tăng cường triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai, xử lý vi phạm về quản lý sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020 mà trong 6 tháng đầu năm 2019 công tác Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn đã đạt được những kết quả quan trọng như:
 
Đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của 07/10 huyện thị xã; lập kế hoạch định giá đất 2019 báo cáo UBND tỉnh và danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất, dự án có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ năm 2019 báo cáo UBND tỉnh trình HĐND thông qua trong kỳ họp thứ 10.
 
Triển khai đấu giá đất trên địa bàn toàn tỉnh nhằm khai thác nguồn lực đất đai, tăng thu cho ngân sách địa phương, 6 tháng đầu năm 2019 hoàn thiện hồ sơ để đấu giá 1 ha đất trên địa bàn 02 huyện (Điện Biên, Tuần Giáo).
 
Tính đến 31/5/2019 đã thực hiện giao và cấp giấy chứng nhận đất lâm nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh cho 4.639 tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân là 327.346 ha với 5.647 giấy CNQSD đất (trong đó đất lâm nghiệp có rừng 310.409 ha và đất lâm nghiệp chưa có rừng 16.936 ha).
 
Hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại thành phố Điện Biên Phủ đưa vào vận hành khai thác và sử dụng (09 /09 xã, phường) và bước đầu triển khai thực hiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Tủa Chùa.   
 
Công tác quản lý cấp giấy phép khai thác tài nguyên nước, xả thải nước ra môi trường của các đơn vị tổ chức trên địa bàn tỉnh được chú trọng, đã cấp phép xả nước thải vào nguồn nước cho 100% các trung tâm y tế, bệnh viện, cấp phép khai thác tài nguyên nước cho 85% các tổ chức, cá nhân. Đã hoàn thành công tác cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước cho 95% các nhà máy thuỷ điện thuộc đối tượng phải thực hiện cắm mốc./.
 
 
 
 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.