Huyện Tuần Giáo

Thực hiện tốt chính sách dân tộc

Chủ Nhật, 23/06/2019, 13:54 [GMT+7]

Điện Biên TV - Trong quá trình thực hiện các chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, luôn đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, đúng đối tượng. Đó là quan điểm được huyện Tuần Giáo nghiêm túc thực hiện, nhằm nâng cao ý trí chủ động vươn lên của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số.
 
Từng là hộ nghèo, không có tư liệu sản xuất, chăn nuôi, năm 2017, gia đình ông Lò Văn Em ở bản Món, xã Quài Tở được hỗ trợ 1 con bò sinh sản, trị giá hơn 8 triệu đồng. Sau 2 năm tích cực chăm sóc, đến nay con bò đã sinh được 2 lứa. Đây là cơ hội để gia đình ông vươn lên thoát nghèo.

1
Gia đình ông Lò Văn Em ở bản Món, xã Quài Tở được hỗ trợ nuôi bò sinh sản đã giúp gia đình ông vương lên thoát nghèo

 

Từ năm 2016 đến nay, huyện Tuần Giáo đã hỗ trợ vật nuôi cho hơn 1.600 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo với tổng kinh phí gần 13 tỷ đồng.

Từ nguồn vốn hỗ trợ sản xuất theo chương trình xây dựng nông thôn mới, đã có hàng trăm hộ gia đình được hỗ trợ gần hơn 13 tỷ đồng để xây dựng chuồng trại chăn nuôi. Trước khi thực hiện hỗ trợ, đều tiến hành bình xét công khai.

Bà Phạm Thị Tuyên, Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tuần Giáo cho biết: Phòng chuyên môn đi sâu vào hướng dẫn kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt khi mà nhu cầu của người dân ở các xã dự án thực hiện  hỗ trợ phát triển sản xuất. Hầu hết trong chăn nuôi là bà con đều có nhu cầu chăn nuôi bò sinh sản để phát triển đối với các đối tượng được hỗ trợ là hộ nghèo và hộ cận nghèo.

Bên cạnh đó, UBND huyện Tuần Giáo đã chỉ đạo Phòng dân tộc huyện, tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý việc sử dụng nguồn ngân sách hỗ trợ, nhằm đảm bảo bảo các chính sách thực hiện đúng đối tượng.

Ông Lò Văn Tiến, Trưởng phòng Dân tộc huyện Tuần Giáo cho biết: Các chính sách như 135, hỗ trợ cơ sở hạ tầng có nhiều hiệu quả thiết thực, chương trình hỗ trợ sản xuất  góp phần cho đồng bào có giống, vật nuôi, cây trồng đảm bảo cho việc sản xuất hàng hóa nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào. Và các chương trình chính sách được thực hiện cho đồng bào dân tộc thiểu số rất đảm bảo.

Các chính sách ưu đãi đối với đồng bào các dân tộc tại huyện Tuần Giáo được thực hiện có hiệu quả, đời sống của rất nhiều hộ gia đình đã được cải thiện, nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện đã giảm xuống còn dưới 42%.
 
Với nhiều giải pháp, cách làm hiệu quả trong triển khai các chính sách, tư tưởng trông chờ, ỷ lại của các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số ở Tuần Giáo đã giảm đáng kể, hầu hết các hộ dân đều có ý thức vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no hơn./.
 

 

 

Bùi Quang – Tiến Thành/DIENBIENTV.VN

.