Điện Biên

Đào tạo nghề cho hơn 2.500 lao động nông thôn

Thứ Sáu, 13/07/2018, 15:40 [GMT+7]

Điện Biên TV - Công tác đào tạo nghề cho lao động ở nông thôn đã và đang trở thành một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Tỉnh Điện Biên đã tập trung triển khai, nỗ lực thực hiện bằng mọi nguồn lực để công tác này đạt được những kết quả đáng ghi nhận

Được sự quan tâm của các cấp, các ngành nên công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã mang lại những chuyển biến tích cực, góp phần nâng chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển ngành nghề nông thôn.

Lao động nông thôn huyện Mường Ảng được đào tạo kỹ thuật trồng, chăm sóc cây cà phê.
Lao động nông thôn huyện Mường Ảng được đào tạo kỹ thuật trồng, chăm sóc cây cà phê.

 

Lao động tham gia học nghề có ý thức cao đã nâng cao tay nghề trong sản xuất nông nghiệp cho lao động nông thôn, tạo công ăn việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh Điện Biên đã đào tạo nghề nông nghiệp cho hơn 2.500 lao động nông thôn. Tổng kinh phí dành cho hỗ trợ đào tạo nghề gần 5,5 tỷ đồng, số người học xong có việc làm chiếm 70-80%, thu nhập bình quân của người lao động học nhóm nghề nông nghiệp từ 1,5 – 3 triệu đồng/người/tháng.

Công tác đào tạo lựa chọn nghề nông nghiệp phù hợp với quy hoạch nông nghiệp, nông thôn với  các nhóm nghề có hiệu quả như kỹ thuật trồng thâm canh cây ăn quả, kỹ thuật sản xuất và chế biến cây dược, chăn nuôi, chế biến nông sản, thực phẩm… Qua đó cho thấy đã có sự chuyển biến tích cực trong chuyển dịch cơ cấu lao động nhất là lao động nông thôn sau học nghề.

 

 

Hương Trà/Dienbientv.vn

.