Ký kết chương trình phối hợp thanh niên tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

Thứ Ba, 10/07/2018, 17:34 [GMT+7]

Điện Biên TV - Chiều 10/7, Tỉnh đoàn Điện Biên và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp thanh niên tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2022.

h
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tỉnh đoàn ký kết chương trình phối hợp

 

Nội dung ký kết gồm: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đoàn viên thanh niên với phát triển nông nghiệp, nông thôn; Chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp cho thanh niên nông thôn; Phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong việc phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường sống ở nông thôn; Phối hợp trong việc phát động đoàn viên thanh niên nông thôn đi đầu tham gia xây dựng nông thôn mới và phối hợp triển khai một số chương trình, dự án.

Qua việc ký kết nhằm mục đích nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên về vai trò và tầm quan trọng của sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; Thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn và chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; đồng thời hỗ trợ và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh cho đoàn viên thanh niên nông thôn./.

 

Diệp Xuân/Dienbientv.vn

 

 

.