"Lễ cúng dòng họ của người Mông trắng" và "Nghệ thuật múa của người Lào" được chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Thứ Sáu, 03/11/2023, 09:02 [GMT+7]

Điện Biên TV - Ngày 2/11, tại huyện Điện Biên Đông, UBND tỉnh tổ chức Lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận cho hai di sản được công nhận đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia gồm: Tập quán xã hội và tín ngưỡng “Lễ cúng dòng họ của người Mông trắng” và Nghệ thuật trình diễn dân gian “Múa của người Lào” tỉnh Điện Biên. Dự lễ công bố có đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

1
Đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Giấy chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật trình diễn dân gian “Nghệ thuật múa của người Lào” cho đại diện huyện Điện Biên và Điện Biên Đông.

Tập quán xã hội và tín ngưỡng “Lễ cúng dòng họ của người Mông trắng” và Nghệ thuật trình diễn dân gian “Múa của người Lào” là 2 di sản văn hóa phi vật thể được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia theo Quyết định số định số 1403 và 1405 ngày 01/6/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Việc hai di sản này được công nhận không chỉ là niềm tự hào của đồng bào dân tộc Mông, dân tộc Lào, mà còn là sự ghi nhận và động viên xứng đáng của các cấp, các ngành đối với di sản và những chủ thể nắm giữ di sản. Đồng thời cũng trở thành tiền đề, động lực quan trọng để các địa phương trong tỉnh có người Mông trắng và người Lào sinh sống tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt hơn công tác giữ gìn và phát huy di sản văn hóa của mình.

1
Đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Giấy chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể tập quán xã hội và tín ngưỡng “Lễ cúng dòng họ của người Mông trắng” cho đại diện các huyện: Tuần Giáo, Điện Biên và Điện Biên Đông.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tập quán xã hội và tín ngưỡng “Lễ cúng dòng họ của người Mông trắng” và Nghệ thuật trình diễn dân gian “Múa của người Lào” tỉnh Điện Biên được đưa vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia, nâng tổng số di sản văn hoá phi vật thể quốc gia trên địa bàn tỉnh lên 18 di sản. Đây là kết quả rất đáng trân trọng và tự hào đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên, tạo động lực để tiếp tục bảo vệ, lan toả và phát huy mạnh mẽ giá trị di sản văn hoá phi vật thể.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Các cấp, các ngành cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quảng bá các giá trị của di sản văn hoá phi vật thể; tạo điều kiện khuyến khích, động viên nghệ nhân, người thực hành và cộng đồng dân cư tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể; khuyến khích các gia đình, dòng họ, trong đó có dân tộc Mông và dân tộc Lào tăng cường truyền dạy lễ cúng dòng họ và nghệ thuật múa cho thế hệ trẻ.

Đồng thời, tiếp tục lựa chọn các cá nhân tiêu biểu có nhiểu công sức đóng góp trong việc bảo vệ, giữ gìn, phát huy giá trị các di sản văn hoá phi vật thể để đề nghị xét tặng các danh hiệu theo đúng giá trị của di sản./.

 

 

Hoàng Hảo - Trọng Lâm/DIENBIENTV.VN
 

.