Điện Biên

Từ ngày 28/3, tạm dừng hoạt động phục vụ khách tham quan tại các điểm di tích và bảo tàng

Thứ Bảy, 28/03/2020, 07:19 [GMT+7]

Điện Biên TV - Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống, ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định tạm dừng các hoạt động phục vụ du lịch, khách tham quan tại các điểm di tích và bảo tàng trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 28/3.

1
Từ ngày 28/3, tạm dừng hoạt động phục vụ khách tham quan tại các điểm di tích và bảo tàng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Trong quá trình tạm dừng hoạt động phục vụ khách tham quan, các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện vệ sinh môi trường, khử trùng tại di tích và khu vực nhà trưng bày của 2 bảo tàng. Đồng thời bố trí viên chức, lao động trực đảm bảo tuyệt đối an toàn; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch nhằm bảo đảm các điều kiện cho việc phục vụ khách tham quan trở lại.
 

Ngày 25/3 UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 806/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện thông báo số 21/3/2020 Văn Phòng Chính Phủ.
Cụ thể: Thực hiện Thông báo số 122/TB-VPCP ngày 24/3/2020 Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tình hình thực tế của tỉnh có trách nhiệm: Nghiên cứu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 118/TB-VPCP ngày 21/3/2020 của Văn phòng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; đồng thời, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các nội dung thuộc thẩm quyền.

Trong thời điểm bùng phát dịch, tất cả các cơ quan, đơn vị tập trung sức lực, đề cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, giải quyết công việc kịp thời, không để chậm trễ ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19,

UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan:

Tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết (như: dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, sân vận động,...) để hạn chế tối đa việc tụ tập đông người, trừ các cơ sở kinh doanh dịch vụ mặt hàng thiết yếu. Hạn chế tối đa việc tập trung đông người tại các đám cưới, đám hiếu; không tổ chức các nghi lễ và hoạt động có tập trung đông người tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự trên địa bàn.

 

 

Hương Trà/DIENBIENTV.VN
 

.