Kỳ họp thứ 13, (kỳ họp bất thường) của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021

"Dân chủ thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện và thống nhất thông qua 7 Nghị quyết"

Thứ Tư, 29/04/2020, 15:47 [GMT+7]
Điện Biên TV – Kỳ họp thứ 13, (kỳ họp bất thường) của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã dân chủ thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện và thống nhất thông qua 7 nghị quyết, trong đó có 5 nghị quyết liên quan đến lĩnh vực ngân sách, quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh, bổ sung các dự án có tính cấp bách trên địa bàn tỉnh.
 
Kỳ họp này HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua 6 nội dung về: Báo cáo quyết toán bổ sung ngân sách địa phương năm 2018; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020, tỉnh Điện Biên;  Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ TĐC theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên).
 
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kè suối Nậm Mươn, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà; Giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công nhóm C thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh; Bổ sung Dự án giải phóng mặt bằng, hỗ trợ TĐC theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên) vào danh mục dự án cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021
Các đại biểu dự Kỳ họp.
Các đại biểu dự Kỳ họp.

Nội dung chủ trương đầu tư dự án Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ TĐC theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 được dư luận quan tâm về chủ trương này đa số đại biểu HĐND tỉnh đồng tình với Tờ trình do UBND trình, tuy nhiên một số đại biểu băn khăn về khả năng huy động vốn và vận động nguồn vốn. Dự án dự kiến có tổng mức đầu tư khoảng 1.100 tỷ đồng, trong khi đó, hiện tại mới huy động được 100 tỷ đồng, dự báo công tác huy động vốn sẽ còn gặp khó khăn...

Đồng chí Lê Thành Đô - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham gia ý kiến vào Tờ trình.
Đồng chí Lê Thành Đô - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tham gia ý kiến vào Tờ trình.

Ngoài ra với Tờ trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Điện Biên: Dự kiến điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn tăng, giảm 101 tỷ đồng, trong đó: Điều chỉnh giảm 101 tỷ đồng của 4 dự án; điều chỉnh tăng 1 tỷ đồng cho 1 dự án án, bổ sung 100 tỷ đồng cho 1 dự án (Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030....

Qua thảo luận, đa số đại biểu HĐND tỉnh thống nhất thông qua việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020…

Các đại biểu thông qua Nghị quyết.
Các đại biểu thông qua Nghị quyết.

Như vậy sau 1 buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

HĐND tỉnh đã dân chủ thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện và thống nhất thông qua 7 nghị quyết, trong đó có 5 nghị quyết liên quan đến lĩnh vực ngân sách, quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh, bổ sung các dự án có tính cấp bách trên địa bàn tỉnh và 2 nghị quyết về công tác nhân sự, trong đó 1 Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với 3 đồng chí: Đại tá Hoàng Hải, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Nguyễn Đình Giang, nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải (nghỉ hưu); ông Nguyễn Văn An, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (chuyển công tác) và 1 Nghị quyết bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh đối với đồng chí Ngô Quang Tuấn - Đại tá, Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh. 

Những nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này có ý nghĩa hết sức quan trọng, là cơ sở pháp lý để UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh, đảm bảo đúng quy định của pháp luật trong thời gian tiếp theo./.

 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.