Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Thứ Ba, 04/06/2024, 16:50 [GMT+7]

Điện Biên TV - Ngày 4/6, Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức họp trực tiếp và trực tuyến với Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Dự họp tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Trần Quốc Cường, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; đồng chí Lò Văn Phương, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

B
Đại biểu dự họp tại điểm cầu tỉnh.

Theo báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và 3 Chương trình mục tiêu quốc gia 5 tháng đầu năm 2024: Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 được Thủ tướng Chính phủ giao là trên 4.070 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2024 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao và phân bổ đến hết tháng 5/2024 là trên 4.065 tỷ đồng, đạt trên 99% kế hoạch giao.

Tuy nhiên, việc triển khai kế hoạch đầu tư công trên địa bàn chưa đạt yêu cầu đề ra. Cụ thể, giải ngân vốn giao năm 2024 đến hết tháng 5 mới chỉ đạt gần 18% kế hoạch vốn giao; giải ngân vốn đối với vốn được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thực hiện giải ngân từ những năm trước sang năm 2024 đạt trên 17% kế hoạch. Đặc biệt, đến nay vẫn còn 65 dự án tỷ lệ giải ngân 0%.

S
Đồng chí Trần Quốc Cường, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo cuộc họp.

Trước thực trạng này, các địa phương, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án đã tập trung báo cáo, phân tích làm rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Trên cơ sở đó, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Quốc Cường, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đánh giá việc thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công trong 5 tháng đầu năm đạt thấp; tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm, dự án phát triển đô thị rất chậm so với kế hoạch, nhất là công tác giải phóng mặt bằng. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh khẩn trương phân công, phân cấp cho cấp huyện đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Các cấp ủy, chính quyền các cấp, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án tập trung đề ra những giải pháp hiệu quả thực hiện kế hoạch đầu tư công những tháng cuối năm 2024.

D
Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố cũng như Ban Quản lý dự án thuộc tỉnh, các Chủ đầu tư cần khẩn trương rà soát, xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công; tập trung rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện của từng chương trình, dự án, từng nguồn vốn cụ thể; lập kế hoạch giải ngân chi tiết và cam kết giải ngân gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh danh sách cơ quan, đơn vị đã thực hiện trước ngày 15/6. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư với vai trò là cơ quan thường trực tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh điều chỉnh theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn của các dự án chậm tiến độ, dự án sau khi rà soát hết nhu cầu vốn, chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn. Khẩn trương tham mưu cho tỉnh thành lập Ban chỉ đạo, tổ công tác kiểm tra, đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024…

 

 

Nguyễn Hằng - Đức Trung/DIENBIENTV.VN
 

.