Huyện Mường Nhé tiếp tục thực hiện "mục tiêu kép" trong năm 2022

Thứ Sáu, 14/01/2022, 14:56 [GMT+7]

Điện Biên TV - Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn, năm 2022, huyện Mường Nhé đã đề 9 nhệm vụ trọng tâm, chỉ đạo điều hành; 9 nhóm giải pháp chủ yếu, nhằm tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội.

1
Trung tâm huyện Mường Nhé (Nguồn: Internet).

Năm 2021 mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song các chỉ tiêu kinh tế xã hội tại huyện Mường Nhé đều đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra, đặc biệt là trong lĩnh vực nông, lâm nghiệm đều tăng trưởng khá.

Năm 2022, trên cơ sở nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện Mường Nhé đã triển khai các giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát tiển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách năm 2022.

Trong đó tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, ưu tiên hỗ trợ tạo việc làm cho lao động nông thôn; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp gắn với hình thành chuỗi giá trị sản phẩm, tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển;

Điều hành linh hoạt ngân sách bảo đảm nguồn lực vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế; đẩy mạnh xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là về giao thông, hạ hạ tầng du lịch, hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, tiếp tục hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Trên cơ sở chương trình, kế hoạch hành động, UBND huyện giao chỉ tiêu cụ thể cho các  ngành, địa phương, đơn vị năm 2022 để tổ chức thực hiện ngay từ  đầu năm mới.

 

 

CTV Thanh Tùng/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.