Điện Biên: Trên 2.595 tỷ đồng đầu tư công năm 2021

Thứ Hai, 25/01/2021, 14:47 [GMT+7]

Điện Biên TV - UBND tỉnh Điện Biên vừa có quyết định giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước với số tiền gần 2.600 tỷ đồng để triển khai các chương trình, dự án trong năm 2021.

1

Căn cứ vào vốn ngân sách được giao, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện phân bổ kế hoạch đầu tư thuộc cấp mình quản lý đúng quy định, hiệu quả, đẩy nhanh tốc độ giải ngân. Đảm bảo việc phân bổ vốn ngân sách địa phương năm 2021 tuân thủ điều kiện, thủ tục, thứ tự ưu tiên bố trí vốn quy định tại Luật đầu tư công, Nghị quyết số 26/2020 của HĐND tỉnh.

Cụ thể: Thanh toán nợ đọng xây dựng, thu hồi vốn ứng trước, dự án cấp bách, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; Dự án đã có trong danh mục đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016 - 2020 và đã được bố trí vốn hằng năm, cần tiếp tục thực hiện, chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025.

UBND tỉnh giao Sở kế hoạch và đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở tài chính, các ngành liên quan chủ động, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết hoặc tham mưu cho UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết./.
 

 

Anh Thu - Tiến Thành/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.