Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Điện Biên: Tập trung phát triển toàn diện ngành thương mại, dịch vụ, du lịch

Thứ Bảy, 10/10/2020, 11:08 [GMT+7]

Điện Biên TV - Giai đoạn 2016 – 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của tỉnh Điện Biên ước đạt 55.892,6 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân trên 12,79%/năm. Thương mại phát triển khá, thu hút các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh, đầu tư hạ tầng thương mại… đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân.

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03/NQ/TU ngày 25/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; hoạt động du lịch phát triển nhanh, năm 2020 số lượt khách du lịch ước đạt 910 ngàn lượt, tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 1.500 tỷ đồng (đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh đề ra).

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu trong giai đoạn này ước đạt 353,46 triệu USD, tốc độ tăng trưởng bình quân 21,13%/năm. Trong đó, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu năm 2020 ước đạt 102 triệu USD.
Dịch vụ bưu chính, viễn thông cũng có bước phát triển khá, chất lượng cơ bản đáp ứng nhu cầu của thị trường, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 19%/năm.

Tây Trang
Lực lượng chức năng kiểm soát hàng hóa qua Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang.

Hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10,5%/năm.

Hoạt động tín dụng, ngân hàng ưu tiên tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đến hết năm 2020, huy động vốn trên địa bàn ước đạt 11.870 tỷ đồng, tăng 1,72 lần so với năm 2015; tổng dư nợ tín dụng ước đạt 19.012 tỷ đồng, tăng gần 1,71 lần so với năm 2015.

Trên cơ sở tiềm năng, các ngành dịch vụ có lợi thế, tỉnh xác định trong thời gian tiếp theo cần tập trung phát triển thương mại theo hướng khai thác tốt thị trường trong tỉnh kết hợp đẩy mạnh giao thương; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia phát triển, gắn hiệu quả kinh doanh thương mại với yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chủ động hội nhập.

Du lịch
Các cựu chiến binh tham quan các hiện vật, tranh ảnh được trưng bày tại Bảng tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Đẩy mạnh đầu tư, xây dựng cơ chế chính sách thu hút đầu tư phát triển kinh tế cửa khẩu Tây Trang; đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tầng tại cửa khẩu Huổi Puốc; đề xuất Chính Phủ nâng cấp lối mở A Pa Chải thành cửa khẩu chính. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân bằng các hoạt động xúc tiến thương mại, cung cấp thông tin, tìm kiếm thị trường, hỗ trợ khởi nghiệp.

Cùng với đó, tỉnh tập trung phát triển nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch đặc sắc, độc đáo mang đậm bản sắc và văn hóa truyền thống. Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển các loại hình du lịch, đưa du lịch của tỉnh thành ngành mũi nhọn.

Tiếp tục phát triển các ngành dịch vụ như: vận tải, giáo dục, tài chính - ngân hàng, pháp luật, chăm sóc sức khỏe, giải trí... Phát triển nhanh, đa dạng hóa các dịch vụ bưu chính, viễn thông nhằm cung cấp cho người sử dụng các dịch vụ với chất lượng cao, an toàn, bảo mật, đáp ứng mọi nhu cầu thông tin của Nhân dân, phục vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh./.

 

BT/DIENBIENTV.VN

Xem lịch phát sóng
.