Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ của Ban chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia

Thứ Năm, 23/07/2020, 16:13 [GMT+7]

Điện Biên TV - Sáng nay 23/7, đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo  389 quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

1
Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Điện Biên có đồng chí Lê Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tại hội nghị, sau khi nghe các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan chức năng thảo luận, đóng góp ý kiến vào các vấn đề lớn của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, làm rõ những việc đã làm được, chưa làm được; những tồn tại, hạn chế, thuận lợi, khó khăn và đề xuất các giải pháp trong thời gian tới.

Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo  389 quốc gia nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm: Ban chỉ đạo 389 các Bộ, ngành, địa phương và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chức năng tập trung làm tốt các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Ban chỉ đạo 389 Quốc gia về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả...

Các Bộ, ngành địa phương thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo, phối hợp chặt chẽ với cơ quan thường trực các Ban chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai chiến lược Quốc gia phòng, chống tội phạm; Thực hiện nghiêm Chỉ thị 10 ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính Phủ về tình trạng tham nhũng, tham nhũng vặt ở các cơ quan hành chính, không để người dân bức xúc, giảm sút niềm tin vào cơ quan hành chính, đội ngũ cán bộ, công chức...

Thực hiện tốt công tác phòng, ngừa xã hội, công tác tiếp nhận, xử lý đơn báo tội phạm, kiến nghị, khởi tố, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát kịp thời phát hiện các đối tượng tội phạm vi phạm pháp luật; tiếp tục rà soát hoàn thiện các quy trình bắt buộc liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm buôn lậu, hàng giả; đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phổ biến pháp luật, tổ chức các buổi lắng nghe nhân dân, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” trong tình hình mới./.

 

 

Thúy Hằng- Duy Hải/DIENBIENTV.VN

.