Điện Biên: Chính thức cho học sinh, sinh viên đi học lại từ ngày 27/4

Thứ Ba, 21/04/2020, 22:30 [GMT+7]
Điện Biên TV – Sau khi  Sở Giáo dục và Đào tạo có tờ trình, UBND tỉnh Điện Biên đã đồng ý cho học sinh, sinh viên đi học lại từ ngày 27/4/2020.
N
Tỉnh Điện Biên chính thức cho học sinh, sinh viên đi học lại từ ngày 27/4
Theo đó, UBND tỉnh đã đồng ý cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, Trường Chính trị tỉnh, các trường cao đẳng, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, các Trung tâm: Hỗ trợ Phát triển Giáo dục hòa nhập tỉnh, Ngoại ngữ - Tin học, Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động dạy và học trở lại từ ngày 27/4 (trong thời gian từ ngày 27/4 - 16/5 chỉ tổ chức dạy và học 1 buổi/ngày). Đối với lưu học sinh Lào, tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 316/UBND-KGVX ngày 12/2/2020.
 
Các cơ sở giáo dục và đào tạo tiến hành dạy học bài mới, tiếp nối từ khi cho học sinh, sinh viên nghỉ học phòng chống dịch bệnh Covid-19, không tổ chức chào cờ đầu tuần và các hoạt động tập thể, tập trung đông người cho đến khi có chỉ đạo của UBND tỉnh.
 
Tạm thời chỉ tổ chức nấu ăn cho học sinh các trường PTDT nội trú và học sinh thuộc quy định tại Nghị định 116/2016/NĐ-CP (bố trí cho học sinh ăn theo nhóm, đảm bảo không quá 8 học sinh/phòng, không tổ chức cho học sinh ăn tập trung tại phòng ăn tập thể).
 
Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo thông báo kịp thời nội dung đến học sinh, sinh viên và gia đình biết thực hiện. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo chuẩn bị tốt các điều kiện, khẩn trương ổn định, duy trì nề nếp dạy và học, đảm bảo thực hiện đủ chương trình giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tiếp tục phối hợp với ngành Y tế hướng dẫn giáo viên và học sinh, sinh viên thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; kịp thời báo cáo UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền.
 
 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.