Điện Biên cho học sinh, sinh viên nghỉ học

Thứ Sáu, 27/03/2020, 09:47 [GMT+7]
Điện Biên TV - Để phòng dịch Covid-19, tỉnh Điện Biên cho học sinh, sinh viên nghỉ học đến khi có thông báo của UBND tỉnh.
N
Điện Biên cho học sinh, sinh viên nghỉ học đến khi có thông báo.

Ngày 26/3, UBND tỉnh Điện Biên ra văn bản số 834/UBND-KGVX về việc tiếp tục điều chỉnh thời gian dạy và học trở lại sau thời gian nghỉ học phòng chống dịch bệnh Covid-19

Theo đó, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh tiếp tục cho giáo viên và học sinh nghỉ dạy và học đến khi UBND tỉnh có thông báo mới.

Các Trường Trung học phổ thông, Trường Chính trị tỉnh, các Trường Cao đẳng, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh, các Trung tâm: Ngoại ngữ - Tin học, Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh cho giáo viên và học sinh, sinh viên, học viên nghỉ dạy và học từ ngày 28/3/2020 cho đến khi UBND tỉnh có thông báo mới.

Đối với lưu học sinh Lào, tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 316/UBND-KGVX ngày 12/02/2020 của UBND tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo thông báo kịp thời nội dung trên đến học sinh, sinh viên và gia đình biết thực hiện; tiếp tục phối hợp với ngành Y tế hướng dẫn giáo viên và học sinh, sinh viên thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

 
 
 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.