Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Tuần Giáo lần thứ IV

Thứ Ba, 28/05/2024, 17:24 [GMT+7]

Điện Biên TV - Trong 2 ngày (27-28/5), huyện Tuần Giáo tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV năm 2024. Đây là đơn vị được tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lò Thị Minh Phượng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố và gần 140 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Tuần Giáo.

v
Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Với 14 dân tộc cùng sinh sống, huyện Tuần Giáo hiện có hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Bà con luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, tích cực lao động sản xuất phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới. Cấp ủy, chính quyền địa phương cũng chú trọng việc thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc; coi đây là nguồn lực quan trọng góp phần xây dựng khối đại đoàn kết, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho người dân. Kết thúc năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 33,5%; có 3 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới. Đời sống tinh thần của người dân vùng dân tộc thiểu số không ngừng được cải thiện và nâng cao. 

Với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển”, tại Đại hội, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, đề xuất giải pháp tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc; phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa... góp phần nâng cao chất lượng công tác dân tộc giai đoạn 2024-2029.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà huyện Tuần Giáo đạt được trong thực hiện các chính sách dân tộc. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Tuần Giáo tiếp tục thực hiện tốt việc củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào dân tộc; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác dân tộc từ huyện đến cơ sở.

c
Nhiều tập thể, cá nhân trên địa bàn huyện Tuần Giáo có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc giai đoạn 2019-2024 được khen thưởng.

Đồng chí Lò Văn Tiến cũng đánh giá cao công tác tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số của huyện Tuần Giáo và lưu ý, hướng dẫn đại hội tại các địa phương khác. Đồng chí cũng yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội của huyện Tuần Giáo để các địa phương còn lại thực hiện tốt hơn.

Đại hội đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ IV năm 2024; thông qua Quyết tâm thư Đại hội giai đoạn 2024-2029 và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trên địa bàn huyện có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc giai đoạn 2019-2024.

 

 

Hoàng Hảo - Trọng Lâm/DIENBIENTV.VN
 

.