UBND tỉnh họp phiên tháng 10

Thứ Năm, 27/10/2022, 20:05 [GMT+7]

Điện Biên TV - Ngày 27/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lò Văn Mừng, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

1

Mở đầu phiên họp, các đại biểu đã nghe, cho ý kiến vào Tờ trình Đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các đội văn nghệ quần chúng trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Nhất trí với tờ trình do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch báo cáo, tuy nhiên đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần xây dựng chính sách theo hướng ưu tiên tập trung hỗ trợ các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, đối tượng hỗ trợ cho các thôn, bản, không hỗ trợ tổ dân phố và nâng mức hỗ trợ từ 3.000.000 đồng/đội/thôn, bản/năm lên mức 4.000.000 đồng/năm. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Sở Tư pháp hoàn thiện hồ sơ, trình HĐND xem xét vào kỳ họp cuối năm.

Nhấn mạnh sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết thông qua Đề án hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào giai đoạn 2022-2030. Tuy nhiên, để thuận lợi và đảm bảo thẩm quyền, đồng chí Chủ tịch UBDN tỉnh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Đề án theo hướng trình HĐND tỉnh phê duyệt. Đồng thời, nội dung Đề án cần làm rõ hơn, đánh giá được công tác đào tạo, trình độ, chất lượng cho các đối tượng sau đào tạo giai đoạn trước.

Cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết Quy định về bố trí nhân viên thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Điện Biên, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí với nội dung trình của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng thời, nêu ra mức hỗ trợ cho nhân viên thú y cấp xã, phường, thị trấn từ nguồn ngân sách nhà nước theo mức trình độ đào tạo, đối tượng trình độ từ trung cấp trở lên. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các ngành, cần sớm bổ sung hoàn thiện hồ sơ, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh kỳ họp cuối năm.

Đối với tờ trình về điều chỉnh cục bộ quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2025 và định hướng năm 2030, các đại biểu cơ bản thống nhất điều chỉnh diện tích 129,648ha thuộc quy hoạch 3 loại rừng ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng để thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với 14 công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư hoàn thiện hồ sơ, tổng hợp thêm các dự án đề xuất bổ sung để trình HĐND tỉnh.

Cũng trong ngày làm việc này, các đại biểu tham gia ý kiến vào: Tờ trình ban hành Quyết định phê duyệt Đề án phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Tờ trình ban hành Quyết định Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp thuộc tỉnh Điện Biên. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu, đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành được giao nhiệm vụ soạn thảo các Dự thảo tờ trình cần tiếp thu các ý kiến để tổng hợp, chỉnh sửa, sớm hoàn thiện báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND xem xét.

Đối với tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua Chương trình An toàn, vệ sinh lao động tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và tờ trình quy định quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh, các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến trực tiếp bằng văn bản./.

 

 

Minh Trang - Minh Hoà/DIENBIENTV.VN

 

Xem lịch phát sóng
.